Her kan du finne tidligere saker publisert på jtb.no

Nyhetskriv Januar 2020

Kjære beboere! Styret vil med dette først og fremst ønske alle i borettslaget et riktig godt nyttår. Etter styrets oppfatning foregikk feiringen uten de store utfordringer og heldigvis uten rapporterte ulykker. Styret hadde en runde i borettslaget og plukket opp...

Nyhetsskriv November

Kjære beboere! I anledning at vinteren har meldt sin ankomst, er det på sin plass med litt viktig informasjon. Last ned nyhetsskriv for november Brannfare Vinter er høysesong for levende lys. Styret vil be alle beboere om å være påpasselige med å slukke disse når man...

Informasjon i forbinnelsen med overgangen til GET

Styret har nå innhentet skriftlig tilbakemelding fra beboere som fikk utdelt skjema for logging av TV og internett signaler. Først og fremst vil styret takke de beboere som tok seg bryet med å logge dette i perioden, det danner et veldig bra grunnlag for videre...

Informasjon om pågående arbeid i borettslaget

 Oppgradering av parkeringsplassene vist til ved forrige informasjon er nå utbedret for vinteren. Det planlegges ytterligere asfaltering når vinteren er over og temperaturen i bakken tillater det.   I skrivende stund holder entreprenør på med oppgradering av lekepark...

Nyhetsbrev fra styret

Til alle beboere Herved følger en oppdatering i forbindelse med overgangen til Tv og bredbåndsløsning fra GET. Utskiftning av kabler og utstyr skal nå være utført, og borettslaget har da et oppgradert og tidsriktig nett mellom Grendehuset og alle beboere. (Det ligger...

Installasjon og utlevering

,Installasjon og utlevering Vi setter opp TV dekoder og bredbånd, og gir dere en kort innføring i våre produkter.Det er viktig at vi får tilgang til din bolig den dagen dere er satt opp.Utstyr fra eksiterende leverandør leverer hver beboer selv tilbake. De vil motta...

Informasjon om husleien

INFORMASJON OM HUSLEIEN FOR 2019.   Som enkelte av dere alt har lagt merke til,  er husleien og garasjeleien redusert fra og med 01.01.2019  Den delen av husleien som står anført som «vedlikehold» på fakturaen er for alle beboere redusert med 30 %. Dette utgjør i...

Siste angående Lekeplass

SISTE ANGÅENDE LEKEPLASSEN VED GRENDEHUSET Det er gledelig å kunne informere om at arbeidet med oppgraderingen av uteområdet ved grendehuset nå er mer eller mindre ferdig. Vi ønsker alle i borettslaget velkommen til å bruke den.  Vi vil også informere om at flere...

Viktig Informasjon fra Get

VIKTIG INFORMASJON FRA GET Jærnes Terrasse borettslag har valgt Get som leverandør av kollektiv Digital-TV og internett.GET vil ferdigstille installasjoner iløpet av august. INFORMASJONS MØTE PÅ GRENDEHUSET MANDAG 26.08.2019 kl. 17:00 AVTALEN INNEHOLDER – TV-pakken...