Generalforsamlingen 2024

  • av

Årets generalforsamling avholdes torsdag 25. april 2024 kl 19:00 på Grendehuset.

Se vedtektene for mer informasjon om generalforsamlingen.

Frist for innlevering av saker til generalforsamlingen.

Om du ønsker en sak behandlet på generalforsamlingen må den leveres i styrets postkasse innen mandag 18. mars 2024 kl 18:00.

Tips til din søknad.

De aller fleste saker som generalforsamlingen avgjør handler om påbygging eller endring av bygningsmassen. Det er viktig i slike saker å ha en godt utarbeidet søknad, dette inkluderer gode og målsatte tegninger av ønsket tiltak samt et situasjonskart med målsatte tegninger.

Det vil i tillegg kunne bidra til raskere behandling av saken å ha samtykke fra berørte naboer.

Styret vil også bemerke at alle søknader om endring i bygningsmassen må godkjennes hos kommunen etter en eventuell godkjenning av generalforsamlingen.