Beboerguide

Vedtekter og regler i borettslaget

I borettslaget er det en del regler man må følge. Disse står skrevet i borettslagets vedtekter, husordensregler og i borettslagsloven. 

Last ned her:

Parkering i borettslaget

Det er tilrettelagt for parkering mange steder i borettslaget. Alle kan fritt benytte fellesparkeringsplassene. Men vi oppfordrer dem som har egen garasje til å parkere bilen i garasjen. 

Reglene for parkering står beskrevet i våre vedtekter. Godkjente plasser kan man finne på parkeringskartet som kan lastes ned på denne siden.

EL-bil lading i borettslaget

Borettslaget har lagt til rette for at beboere og gjester kan lade sin EL-bil. 

Hvordan rapportere inn feilparkerte biler

For at alle skal få en trygg og fin hverdag i borettslaget har vi engasjert Timepark til å følge opp feilparkerte biler.

Skriv gjerne hvor bilen står, hvordan bilen ser ut og evt. skiltnummer. Slik at mannskapet fra Timepark enkelt finner frem.

Garasjene

Garasjene i borettslaget kan selges mellom beboerne uavhengig av salg av selve boligen. For å kunne eie en garasje må du eie en andel i borettslaget.

Ved salg av garasje må dette godkjennes av styret. Dette gjøres ved å levere utfylt salgskontrakt til styret, som igjen videreformidler et eventuelt salg til forretningsfører.

Boligene

Som andelseier i et borettslag har man mange plikter og rettigheter. Disse kan du lese mer om i vedtektene. 

Når man ønsker å gjøre noe med boligen sin, eller endre på uteområdet så må man i de fleste tilfeller sende en søknad til styret eller generalforsamlingen for å få godkjent tiltaket før man kan sette igang. 

Plantegninger over boligene

Her kan du finne en oversikt over alle plantegningene i borettslaget.

Brannvern i borettslaget

Brannvern er viktig for at vi skal ha et trygt borettslag.

Vedlikehold av boligen din

I vedtektene står det også beskrevet hvem som er ansvarlig for hva, når det kommer til vedlikeholdet av boligen.

Hvis du oppdager noe som trenger vedlikehold av den delen som borettslaget er ansvarlig for, så er det viktig å kontakte styret med en gang.

Vær ekstra oppmerksom på varmtvannsberederen. Det er beboers ansvar for at den byttes før uhellet er ute. En varmtvannsbereder har en normal levetid på 20 år. Så for å unngå store ekstra utgifter så er det viktig at varmtvannsberederen skiftes når den er 20 år gammel. Du vil samtidig spare penger da nye varmtvannsberedere bruker mindre strøm enn de gamle.

Forsikring av boligen

Boligene og garasjene er forsikret via borettslaget. Men innbo må den enkelte andelseier stå for selv.

Kontakt styret om du har behov for å bruke borettslagets forsikring.

Avfallshåndtering i borettslaget

Avfall hentes av kommunen på faste dager. 

TV og internett i borettslaget

Borettslaget har en kollektivavtale med Telia på TV og internett.

Pakkeboks og pakkeautomat

Borettslaget har i samarbeid med Posten Norge og Postnord fått satt ut pakkebokser/automater i borettslaget. Her kan beboere og naboer hente pakker hele døgnet.

Turløyper og friluftsliv

I området rundt borettslaget finnes det mange fine turløyper, badeplasser og annet.

Her kan du laste ned kart for nærområdet.