Sende skriv til styret

Alle som ønsker å gjøre noe i eller utenfor boligen sin må som hovedregel kontakte styret. Det finnes en del unntak fra denne regelen, de er omtalt i vedtektene. Er du usikker, så kontakt styret.

Vedlikehold som borettslaget er ansvarlig for, eller skade på bolig, må også meldes inn skriftlig til styret.

For at styret skal kunne behandle en sak, må denne leveres inn skriftlig til styret. Benytt styrets postkasse ved styrerommet.

Hvordan søke styret

1. Må jeg søke styret?

Det første du må finne ut er om tiltaket må søkes om. Det kan du lese om i vedtektene. Hovedregelen er at alt som skal gjøres utvendig eller innendørs må søkes om til styret. En del tiltak er også søknadspliktig til kommunen.  

Om du er usikker, så send søknad til styret.

2. Hva må være med i søknaden?

  • Utfylt søknadsskjema, helst med godkjent signatur fra berørte naboer.
  • En god beskrivelse av tiltaket.
  • Målsatt tegning av tiltaket.
  • Tiltaket tegnet inn på kommunens situasjonskart.

En god utfylt søknad gjør det lettere for styret å kunne godkjenne dette.

3. Når får jeg svar?

Styret behandler søknader fortløpende, og avholder styremøte i gjennomsnitt hver måned.

En god søknad får svar fortere. Er det usikkerhet i hva beboer ønsker, så drar alltid styret på befaring, og det kan medføre at behandlingstiden på søknaden blir lenger.

4. Styret kommer på befaring

Når styret kommer på befaring vil vi normalt ta kontakt med beboer for å kunne komme inn og se på tiltaket.

Beboer har mulighet til å forklare tiltaket og besvare eventuelle spørsmål fra styret.

Styret behandler aldri søknader på befaring, men tar en prat i etterkant. Slik at beboer må vente på skriftlig svar.

5. Kan jeg legge frem min sak for styret?

Beboere som ønsker kan etter avtale, komme på styremøtet og fremlegge sin sak. Om styret har noen spørsmål kan disse besvares av beboer.

Styremøtet er et lukket møte, slik at ingen kan være tilskuere på behandlingen av søknaden.