Velkommen til Jærnes Terrasse Borettslag Her finner du nyttig informasjon for borettslagets beboere og besøkende Ny Lekepark Borettslaget har investert i ny lekepark ved grendehuset. Her finner du lekeapparater for de minste og de litt større barna. Grendehuset Grendehuset er tilgjengelig for leie til våre andelseiere for en billig pris. Vi har nylig pusset opp både på innsiden og i uteområdet ved grendehuset. Se dronevideo av borettslaget Vi har filmet borettslaget med drone slik at du som bor her og besøkende kan få en opplevelse av borettslaget i fugleperspektiv. Lekeparken ved Grendehuset Lekeplassen ved grendehuset er et godt brukt tilbud for beboerne.

Nyheter fra Styret

Nyhetsskrivet kan lastes ned her: Nyhetsskriv september 2020

Høstdugnad 2020

Hei alle sammen.  Situasjonen rundt Koronapandemien er fortsatt utfordrende, og styret tar smittevern på alvor.

Derfor blir årets høstdugnad, torsdag 1. oktober, gjennomført på samme måte som vårdugnaden.  Det vil altså ikke bli avholdt en vanlig fellesdugnad med oppmøte på grendehuset, men det legges opp til at hver enkelt beboer sammen med sine nærmeste naboer gjennomfører «grendedugnader» for å holde området så bra som mulig.

Fokusområder:

  • Feiing av stikkveiene ( dersom hver bebeoer feier utenfor sin bolig, er det kjapt gjort, grusrester kan om det er fritt for søppel, legges i strøkassene)
  • Feiing/raking/rydding av lekeplassene.
  • Klipping av busker, hekker og annet + eventuell søppel som er på fellesområder. Det vil bli bestilt komprimatorbil til 01.10.2020  fra kl. 17:00.  Den vil kjøre rundt og ta med seg avfall ved punktene vist i kartet vedlagt  NB. Dette er ikke tenkt for avfall fra garasjer, loft og boder. Bilen tar IKKE med seg dette.  Det er viktig at hver grend stiller med 2-3 personer som kan lempe avfallet inn i komprimatorbilen, det gjør seg ikke av seg selv.

 

Det er mulig å få lånt enkelt utstyr som trillebår, spade og feiekost.

Det aller viktigste i år, er at alle følger smittervernsreglene satt av FHI, og at vi alle gjør litt for å holde nærmiljøet så fint som mulig.

 

Skulle det være noe dere lurer på, er dere velkomne til å kontakte Miljøansvarlig.

Last ned nyhetsskrivet her: dugnadsskriv-hoest-2020

 

                     

SMS VARSEL

Jærnes Terrasse Borettslag ønsker å sende ut sms når det er viktig informasjon som må ut til beboere. Hvis du ikke ønsker denne informasjonen på sms, eller du ønsker informasjonen til et annen telefonnummer kan du bruke skjema under til å fortelle styret om dette. Du får svar når informasjonen er oppdatert i våre systemer.

Beskjed til styret

15 + 10 =

Grendehuset

Da kan jeg endelig meddele at grendehuset åpner for ordinært utleie igjen, etter generalforsamlingen 16 juni.  Leietaker har selv ansvaret for å følge rådene til FHI.no og jeg vil på det sterkeste anmode om å sette seg inn i disse.
Leietaker må også selv medbringe desinfiseringsmidler, og alle overflater skal behandles både før og etter bruk.”
Svein
Grendehusansvarlig

 VÅRDUGNAD

Hei alle sammen.  Denne våren har vært og er fremdeles unik med tanke på Korona og utfordringene som følger i forhold til at verden må gå videre.

I den anledning blir årets vårdugnad noe endret i forhold til tidligere.  Det vil ikke bli avholdt en vanlig fellesdugnad med oppmøte på grendehuset denne våren, men det legges opp til at hver enkelt beboer sammen med sine nærmeste naboer gjennomfører «grendedugnader» for å holde området så bra som mulig.

Fokusområder:

– Feiing av stikkveiene (dersom hver beboer feier utenfor sin bolig, er det kjapt gjort, grusrester kan om det er fritt for søppel, legges i strøkassene)

– Feiing/raking/rydding av lekeplassene. Det er et par lekeparker som nylig er oppgradert som rett og slett ikke ser ut med tanke på rusk og rask som ligger på kunstgresset (eksemplel lekeplassen ved Jærnesheia 28,30,32,34 ) det koster så lite å holde det bra, når det først er oppgradert, så vi håper det kan holdes bra, ikke bare i forbindelse med dugnadene, men hele året. I tillegg ber vi hundeeiere om forståelse for at kunstgress i lekeparkene er tenkt for at barn skal ha en hygienisk og sikker plass å leke. Skal man lufte hunden, gjør man ikke det der barn skal leke (både med tanke på sikkerhet, men også det faktum at hunder har en tendens til å markere territorium, det passer seg ikke i en lekeplass.) Styret har fått konkrete klager på dette, og har også observert og gitt direkte beskjed et par ganger. Dette hører heldigvis unntaket til, 99% av hundeeierne i borettslaget har et kjempebra hundehold, så vidt styret kan forstå. Dette er med andre ord ikke nevnt for å fornærme dem som er flinke, men dem som ikke tar hensyn.

– Klipping av busker, hekker og annet + eventuell søppel som er på fellesområder. Det vil bli bestilt komprimatorbil til 09.06.2020  fra kl. 17:00.  Den vil kjøre rundt og ta med seg avfall ved punktene vist i kartet vedlagt  NB. Dette er ikke tenkt for avfall fra garasjer, loft og boder. Bilen tar IKKE med seg dette.  Det er viktig at hver grend stiller med 2-3 personer som kan lempe avfallet inn i komprimatorbilen, det gjør seg ikke av seg selv.

Det er mulig å få lånt enkelt utstyr som trillebår, spade, feiekost (Motorsag, men det kreves at den som låner er ansvarlig og kompetent til å bruke den, samt at den er ledig).

Det aller viktigste i år, er at alle følger smittervernsreglene satt av FHI, og at vi alle gjør litt for å holde nærmiljøet så fint som mulig.

Skulle det være noe dere lurer på, er dere velkomne til å kontakte Miljøansvarlig.

26.05.2020

Nyheter fra Styret

GENERALFORSAMLING 2020

Styret vil med dette informere om at det jobbes med å få avviklet generalforsamling første halvdel av Juni. Dette vil kunne gjennomføres dersom man overholder retningslinjene satt av myndighetene i forhold til smittevern. Styret kommer tilbake med informasjon/innkalling senest 8 dager før møtet.

DUGNAD VÅR 2020

Det vil bli organisert en dugnad også i år, men det vil bli noe annerledes enn vanlig, der vi ikke arrangerer fellesdugnad med fremøte ved grendehuset. I år fokuserer vi mer på at beboere i hver enkelt grend rydder og fikser i sitt nærområdet, og at komprimatorbil kjører rundt og tar med seg busker og diverse annet som er dukket opp på fellesområdene i løpet av vinteren.  Dugnaden er planlagt avholdt siste uke i mai, men endelig dato er enda ikke satt.

Styret ønsker alle beboere er super 17. mai-feiring og ber alle om å ta ekstra godt vare på hverandre.

Med vennlig hilsen styret 2019-2020

15.05.2020

Informasjon vedrørende miljøplan

I forbindelse med styrets pågående arbeid  med  å oppgradere og forskjønne borettslaget og da med spesiell fokus på lekeparker, vil styret informere om hva som pr i dag er under planlegging.

1. Oppgradering av gangsti

Styret er allerede I gang med innhenting av tilbud på oppgradering av den «gamle» stien fra grendehuset/fotballbanen og opp mot tilknyttede grender på «innsiden» av «bussveien». Dagens sti er gjenngrodd og dårlig fremkommelig, så tanken er at barn og voksne på Jærnesheia skal kunne komme seg til og fra banen ved å krysse «bussveien» maks 1 gang og dermed slippe å gå langs veien for å komme seg til området. (se bilde/skisse under her)  Pr. i dag er det innhentet tilbud på oppgradering av stien som inkluderer asfaltering, belysning med solcelleløsning, sikringsgjerder og fjerning av masse.

Planen er at stien skal føres ca. der dagens gjengrodde sti er, så det skal ikke berøre noen av de nærmeste naboene.  Styret er allerede i gang med å søke tilskudd fra forskjellige instanser, og vi håper på napp på flere av dem, slik at pengene vi har oppspart til miljøtiltak kan benyttes til andre formål.

2. Lekeplasser

De fleste lekeplassene er oppgradert, og styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger, ikke bare fra barnefamilier, men også voksne beboere, samt besøkende som syntes det er blitt knallbra. Det er styret helt enige i, og vi mener slike oppgraderinger gagner samtlige beboere i borettslaget, både direkte og indirekte. Det lages planer for de gjenværende lekeplassene, (se bilde/skisse under, merket med X) styret vil komme tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig. Innspill fra beboere er både ønskelig og mottas med takk.

3. Tilrettelegging for lading av El-biler

Som nevnt i tidligere informasjonsskriv, er borettslaget pålagt ved lov å legge til rette for lading av El-biler/hybridbiler. I den anledning har styret innhentet informasjon og tilbud på etablering av ladestasjoner opptil 3 steder i borettslaget. (markert i bildet under her, med tenkt antall ladeposter pr. sted)

Da det er utrolig mange elementer som må dekkes og tas høyde for. Før en endelig beslutning tas, vil det bli invitert til fellesmøte med diskusjon og innspill fra beboere, så snart det praktisk lar seg gjøre.  Styret gjør oppmerksom på at det ikke dreier seg om det skal etableres ladestasjoner eller ikke, det er lovpålagt, så det vil komme.

Det dreier seg om antall plasser, hvordan håndtere det, hvem skal belastes, hvordan skal det belastes, type ladere, kan fossilbiler parkere ved ladepunktene, kan leverandør ta alle kostnadene mot at de har inntektene, Enova tilskudd, andre tilskudd mm.  Styret har allerede innhentet erfaringer fra andre borettslag, og er i dialog med andre aktører som har erfaring rundt potensiell problematikk som kan oppstå.

15.05.2020

Asfaltering

Som nevnt per. sms vil det fra onsdag morgen kl. 08:00 frem til fredag kl. 16:00 arbeides med utbedring av parkeringsplassen som vist under.

Det er pr. definisjon parkering forbudt på parkeringsplassene i nevnte periode, hvilket gjør at man kan beordre bilene borttauet, dersom de står til hinder. Det er selvsagt ikke ønskelig at man må gå til slike drastiske og kostbare løsninger som borttauing, så det vil blir gjort forsøk på å komme i kontakt med beboere dersom bilen står parkert der til tross for beskjed gitt. Det er varslet ved følgende tiltak: Lapp lagt igjen på frontrutene til biler parkert tirsdags kveld. Lapper festet ved postkassestativ og et par steder på garasjeanlegget. Aktuell parkeringskilt er dekket til, sms tidligere på dagen, samt denne meldingen på jtb.no. Styrer mener med dette at det er varslet tilstrekkelig til at alle kan ha fått dette med seg.

Det gjøres samtidig oppmerksom på at dersom man parkerer i garasjene i nevnte periode, er dette på egen risiko. Det er ikke sikkert dere kan bruke bilen når det passer dere pga. pågående arbeid.

Parkeringsvaktene vil vise skjønn ved «feilparkeringer» andre steder i borettslaget i nevnte periode, men står man til hinder for andre, vil det bli utstedt bot, evt. i verste tilfelle bestilles borttauing.

Informasjon om utlevering av maling

Borettslaget deler ikke ut maling før i mai måned

Hilsen miljøansvarlig Tommy Hansen

Viktig informasjon til alle beboere i borettslaget.

I disse tider ber også styret om at alle følger med på nyhetene og følger råd gitt via FHI (Folkehelseinstituttet) i forhold til å redusere smittefaren.
Alle beboere bes om å ta hensyn til naboer og øvrige beboere dersom man skulle havne i en karantenesituasjon.

Det oppfordres samtidig til ekstra godt naboskap i disse tider. Noen beboere kan ha litt dårligere forutsetning for å løse enkelte praktiske ting, da er det ekstra hyggelig om en nabo kan tilby en hjelpende hånd. Men ta alltid hensyn til smittevernet og rådene gitt, også når man hjelper andre.
Det finnes mange løsninger i forhold til levering av mat på døren, vår nærbutikk, Joker Justvik, er en av dem som tilbyr denne tjenesten.
I borettslaget bor det ca. 570 mennesker, med smått og stort, så ta hensyn og følge rådene, så ikke vi blir 570 Coronasyke beboere

Det finnes lite eller ingen ekspertise rundt Coronaviruset i styret, styret følger rådene gitt fra myndighetene, så det har ingen hensikt å kontakte styret med spørsmål relatert til viruset. Beboere er uansett velkomne til å kontakte styret om det er noe man lurer på. Det er foretrukket at henvendelser skjer etter kl. 16:00 pga arbeidssituasjonen til styremedlemmene.

 Foreløpig forholder styret seg til dato satt for generalforsamlingen, saker som ønskes behandlet der, må leveres innen fristen gitt.  Det vil bli kommunisert i god tid dersom generalforsamlingen utsettes.

 Utleie av Grendehuset vil bli stoppet fra og med onsdag 18.03.2020 og frem til ny informasjon gis.

Relevante lenker og info:

«Korona»-telefonen:  – TLF: 94809041

www.fhi.no – Folkehelseinstituttet

www.helsenorge.no – offentlig nettsted for folkehelse

SMS varsel

Dersom du får sms, er du allerede meldt på og trenger ikke foreta deg noe.
Jærnes Terrasse Borettslag ønsker å sende ut sms når det er viktig informasjon som må ut til beboere.
Hvis du ikke ønsker denne informasjonen på sms, eller du ønsker informasjonen til et annen telefonnummer kan du bruke
skjema under til å fortelle styret om dette. Du får svar når informasjonen er oppdatert i våre systemer.

Beskjed til styret

5 + 10 =

Q

SMS VARSEL

Dersom du får sms, er du allerede meldt på og trenger ikke foreta deg noe. 
Jærnes Terrasse Borettslag ønsker å sende ut sms når det er viktig informasjon som må ut til beboere. Hvis du ikke ønsker denne informasjonen på sms, eller du ønsker informasjonen til et annen telefonnummer kan du bruke skjema under til å fortelle styret om dette. Du får svar når informasjonen er oppdatert i våre systemer.

Beskjed til styret

3 + 3 =

Ny gang og sykkelsti

Styret kan med glede meddele at Kristiansand kommune har etter massivt press, skrinlagt det tidligere planlagte massedeponiet på Kvernhusheia. Styret i Jærnes Terrasse Borettslag, Skinnerheia vel, Justvik vel og lokalbefolkningen har arbeidet hardt for dette. Planene om etablering av sykkelsti fra Skinnerheia til Justvik skole blir opprettholdt. Se plankart.

Varsel om generalforsamling

Styret informerer om at dato for årets generalforsamling er satt til:

Dato: 28.04.2020
Klokkeslett: 18.00
Sted: Grendehuset, Jærnesheia 75

Saker som andelseierne ønsker behandlet må leveres skriftlig til styret (i postluka på styrerommet) innen 23.03.2020 kl. 18.00.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir sendt ut senest 8 dager før møtet.

Kjære beboere!

Styret vil med dette først og fremst ønske alle i borettslaget et riktig godt nyttår. Etter styrets oppfatning foregikk feiringen uten de store utfordringer og heldigvis uten rapporterte ulykker. Styret hadde en runde i borettslaget og plukket opp gjenglemt oppbrukt fyrverkeri, men det skal sies at det var minimalt å rydde på, da de aller fleste ryddet opp for seg. Kudos til alle som ryddet opp etter seg!

Last ned nyhetsskriv for januar

Lading av El-/hybridbil samt parkering!

Da det ifølge kommentarer på facebook fra beboere kan tyde på at det er uklart hva som er gjeldende reglement i borettslaget, vil styret med dette prøve å forklare.

Parkering:

I utgangspunktet er det kun parkering i garasjer og ved fellesparkeringene rundt i borettslaget. Men, da det er mangel på parkeringsplasser, samt at biler blir større, og garasjene mindre brukt, ble det for en del år siden vedtatt av generalforsamlingen at styret kunne gi dispensasjon fra parkeringsreglementet der styret fant det formålstjenlig. En dispensasjon gis i grove trekk ut ifra følgende vurderinger: Tilgangen for utrykningskjøretøy, brøytebil og renovasjonsbiler. Sikkerhet for myke trafikanter, samt om det fysisk er plass ved boligen der man ønsker parkering. Det kan også være personlige årsaker til at styret godkjenner parkering, for eksempel ved bevegelseshemming. Uansett er det viktig å merke seg at det er ingen beboere i borettslaget som har godkjent permanent parkering ved boligene sine, det er kun gitt dispensasjoner som kan trekkes tilbake dersom det skulle dukket opp tungtveiende grunner til det (pålegg fra kommune eller andre etater, generalforsamling e.l.)

Med det kommer vi over til lading av EL-/hybridbil.  Det er ingen menneskerett å lade bil ved boligen man disponerer. Har man ikke parkering ved boligen, eller annen mulighet for lading av EL-/hybridbil, så vil styret anbefale at man tenker seg om to ganger før man går til innkjøp av et slikt kjøretøy.  De som har parkering, kan velge selv om de vil lade bilen der, så lenge det skjer forskriftsmessig. Styret har aldri lagt seg opp i om man lader EL-/hybridbil, så lenge det utføres forskriftsmessig. (Godkjent kontakt, korrekte sikringer, ikke skjøteledning, ikke til hinder eller sjenanse for andre beboere etc.) Alle elektrikerfirmaer kjenner regelverket, og alt arbeid på det elektriske skal utføres av fagfolk med nødvendige godkjennelser.

Som flere sikkert har fått med seg, spesielt EL-bil eiere, så er det en ny lov på trappene som gjelder borettslag/sameier og tilrettelegging for lading av EL-/hybridbiler. Det er ikke tydelig hva denne loven i praksis betyr, men styret har likevel satt i gang prosessen med å innhente forslag til løsning og pris på å etablere «ladestasjoner» sentrale plasser i borettslaget. Det er mange kriterier som må tas hensyn til, så som kapasitet på strømnettet, kostnader, inndekning av kostnader, antall plasser, regler og ellers. I første omgang avdekker styret hvilke muligheter som finnes, så vil det være naturlig å legge en plan ut ifra tilbakemelding fra leverandørene. Det er ikke sannsynlig at det er noen felles ladeløsning første halvår 2020.

Alt av parkeringsregler finner man på jtb.no.

Det gjøres igjen oppmerksom på at det er generalforsamlingen som har vedtatt parkeringsreglementet, og kun generalforsamlingen som kan endre eller oppheve den. Styret er valgt inn for blant annet å håndheve vedtektene satt av generalforsamlingen. Styret har engasjert parkeringsvaktene for å håndheve reglene som vi alle har vært med å lage.

Generalforsamlingen

Hvem og hva er generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet.

Alle beboere har en stemme hver som man kan velge å benytte ved å møte opp på generalforsamlingsmøtet som normalt er siste uke i april, hvert år.

Velger man å ikke møte på generalforsamlingen, velger man også bort muligheten for å påvirke valg og behandling av innkomne saker. Hver beboer kan gi fra seg en fullmakt til annen beboer, dersom man ikke kan møte selv. Fullmakten gjelder da for alle saker som behandles denne dagen.

                           

Informasjon i forbindelse med overgangen til GET

 

Styret har nå innhentet skriftlig tilbakemelding fra beboere som fikk utdelt skjema for logging av TV og internett signaler. Først og fremst vil styret takke de beboere som tok seg bryet med å logge dette i perioden, det danner et veldig bra grunnlag for videre samtaler med GET.  Styret kan informere om at det stort sett er positive tilbakemeldinger. Det er et par adresser som har logget en del problemer som kan se ut som at skyldes utstyr, her vil Styret be GET om å kontakte beboerne for å avdekke feilkilden, og løse den.

 

Husk gjerne. Har dere problemer, løser det seg ikke av seg selv.  Dere må  kontakte GET kundeservice på telefonnummer 21 54 54 54  dersom noe er uklart og dere ønsker forbedring.  Viser ellers til tidligere skriv der vi oppfordrer beboere til å oppsøke GET fysisk dersom dere er i byen og lurer på noe. Der vil dere møte hyggelige personer som skal kunne svare på det meste, et lite tips kan være  å fortelle dem med en gang at dere eier bolig i Jærnes terrasse borettslag, da avtalen vi har med GET avviker noe i forhold til standard avtaler de tegner.

 

Det er også å anbefale å registrere dere på «mine sider» på GET.NO, dersom dere ikke har gjort det allerede. Her vil dere få siste nytt fra GET, samt at dere enkelt kan bytte TV kanaler.  GET legger også ut driftsmeldinger meget kjapt, dersom noe har skjedd.  Mister dere signaler på TV eller Internett, er det å anbefale å sjekke get.no for driftsmeldinger før kundeservice kontaktes (forutsetter da via 4G,  siden internett ikke virker J )

 

Hilsen Styret

Informasjon om pågående arbeid i borettslaget.

 

Oppgradering av parkeringsplassene vist til ved forrige informasjon er nå utbedret for vinteren. Det planlegges ytterligere asfaltering når vinteren er over og temperaturen i bakken tillater det.

 

I skrivende stund holder entreprenør på med oppgradering av lekepark i grenden Jærnesheia 11,13,15,17 og 19. Det er også planlagt at lekeparken ved Jærnesheia 50,52 og 54 skal være godt i gang og forhåpentligvis ferdig før vinteren slår inn for fullt.  Det er noe avhengig av temperatur i bakken for å ferdigstille dem, så også her er det mulig at arbeidet først kan sluttføres til våren.  De resterende lekeparkene som ikke er oppgradert, er det planer om å gjøre noe med neste år.

 

Ta kontakt med miljøansvarlig dersom dere lurer på noe

 

Vennlig hilsen Styret

Viktig informasjon til beboere i Jærnes Terrasse Borettslag


Entreprenør er nå i gang med utbedring av parkeringsplasser i borettslaget.  I denne omgang vil det være de store plassene mot toppen av Jærnesheia ( mellom JH 11 og JH 33 ), innerst i grenden ved Jærnesheia 6-8, samt utvidelse av parkeringsplassen nederst på Buhusheia som utbedres.  Det vil i grove trekk være reparasjon av dårlig asfalt, løfting av et par kummer, utvidelse av parkeringsplasser + montering av lyktestolper som skal gjøres. Da arbeidet dessverre ble utsatt på grunn av sykdom, er det usikkert om forholdene tillater ny asfalt på hele den store plassen mellom JH 11 og 33 før vinteren, dersom det ikke lar seg gjøre blir det nød reparering av hullene som er der, og ny asfalt til våren.

Mens arbeidet pågår, vil det være vanskelig/umulig å parkere i enkelte garasjer, samt en del parkeringsplasser vil være sperret.  Det er ingen felles parkeringsplasser i borettslaget som er øremerket områder/adresser, så beboere kan sette bilen der det er ledig, men det oppfordres til dialog og samarbeid, slik at dette ikke skaper problemer. Det er normalt ledige parkeringsplasser både ved Grendehuset og styrerommet så det oppfordres til bruk av disse. Det må under INGEN omstendigheter parkeres biler slik at det hindrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ol.

 

Arbeidet er planlagt ferdig innen 05.11.2019. Dersom noe er uklart, ta kontakt med miljøansvarlig eller styreleder

Tips for å unngå muggsopp:

Sjekk regelmessig bak senger og andre store møbler som står inntil yttervegger.

Sørg for god ventilasjon.

Sjekk vinduene på soverommet om morgenen. Hvis det er kondens på ruta er det for høy
luftfuktighet.

Sett vinduene på vidt gap i et par minutter om morgenen. Da får du ut all fukt som du har
pustet ut i løpet av natta, uten å kjøle ned veggene.

Sørg for at lufteventiler alltid er åpne.

Bruk tørketrommel hvis du må tørke tøy inne. Luft eventuelt godt mens du tørker tøy.

Kilde: Mycoteam
02.11.2018