Om Borettslaget

Adresse

Styrerommet ligger i Jærnesheia 5.

Styret

Styret blir valgt av generalforsamlingen og er ansvarlig for den daglige driften av borettslaget.

Saker som skal behandles av styret må leveres skriftlig til styret i postkassa på styrerommet.

Jærnesheia 41

Mobil: 950 63 293

Jærnesheia 36A

Mobil: 408 53 982

Jærnesheia 69 C

Mobil: 902 14 090

Jærnesheia 46 A

Mobil: 996 02 190

Jærnesheia 49

Mobil: 976 56 679

Jærnesheia 47

Mobil: 908 24 984

Buhusheia 4 E

Mobil: 480 46 145

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og innkalles til i henhold til vedtektene. Større saker vil bli avgjort av generalforsamlingen, og er også ankeinnstans for saker avgjort av styret.

Oversiktskart

Dronevideo av borettslaget

Nostalgi

Her har vi samlet en del bilder fra hvordan borettslaget så ut i gamle dager.

Har du noen fine bilder, så kontakt gjerne styret. Så kan vi publisere de på hjemmesiden.