Om Borettslaget

Adresse

Styrerommet ligger i Jærnesheia 5.

Styret

Styret blir valgt av generalforsamlingen og er ansvarlig for den daglige driften av borettslaget.

Saker som skal behandles av styret må leveres skriftlig til styret i postkassa på styrerommet.

Jærnesheia 41

Mobil: 950 63 293

Jærnesheia 36A

Mobil: 408 53 982

Jærnesheia 69 C

Mobil: 902 14 090

Jærnesheia 46 A

Mobil: 996 02 190

Buhusheia 4 E

Mobil: 480 26 145

Jærnesheia 47

Mobil: 908 24 984

Buhusheia 14b

Mobil: 957 92 789

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og innkalles til i henhold til vedtektene. Større saker vil bli avgjort av generalforsamlingen, og er også ankeinnstans for saker avgjort av styret.

Oversiktskart

Dronevideo av borettslaget