Vårdugnad 09. mai 2022 kl 17:00

  • av

Endelig har vi mulighet for å avholde en ordinær dugnad.

Oppmøte og registrering

Vi møtes utenfor grendehuset 09. mai kl 17, her vil det bli registrering for tilbakebetaling av dugnadspenger og utdeling av oppgaver. Vær tidlig ute, slik at miljøansvarlig kan få delt ut oppgaver på en god måte.

Bake kaker?

Hvis du ikke har mulighet til å delta på dugnaden, kan du eventuelt bake en kake og levere den ved registrering på grendehuset.

Bevertning

Etter at dugnaden er avsluttet og søppelbilen er ferdig fylt, blir det bevertning utenfor grendehuset.

Grendedugnad

Gå sammen med dine nærmeste naboer og avhold grendedugnad i forkant av hoved dugnaden, slik at dere kan samle sammen avfall som ligger rundt i grenda.

Søppelbil

Som tidligere vil det kjøre en søppelbil rundt heia for innsamling av hageavfall fra grendedugnadene. Samle gjerne avfall i hauger merket på kartet under. Dette er ikke for skrot man har i/rundt boligen sin.