Vårdugnad mandag 13. mai 2024 kl 17:00

  • av

Oppmøte og registrering

Vi møtes utenfor grendehuset mandag 13. mai kl 17, her vil det bli registrering for tilbakebetaling av dugnadspenger og utdeling av oppgaver. Vær tidlig ute, slik at miljøansvarlig kan få delt ut oppgaver på en god måte.

NB ! Registrering i forhold til å få tilbakebetalt dugnadspengene blir fra 16:45 til 17:15 ved Grendehuset. Det vil si at dere som ønsker å få tilbakebetalt, må registreres som over. (Må være person over 18 år)

Hansker, verneutstyr og redskaper

Vi ber om at alle tar med seg hansker og det de trenger av verneutstyr. Har du redskaper som kan brukes er det lurt å ta med.

Bake kaker?

Hvis du ikke har mulighet til å delta på dugnaden, kan du eventuelt bake en kake og levere den ved registrering på grendehuset.

Bevertning

Etter at dugnaden er avsluttet og søppelbilen er ferdig fylt, blir det bevertning utenfor grendehuset.

Frem til det vil grendehuset være stengt, vi ber om at alle respekterer det.

Grendedugnad

Gå sammen med dine nærmeste naboer og avhold grendedugnad i forkant av hoved dugnaden, slik at dere kan samle sammen avfall som ligger rundt i grenda.

Søppelbil

Som tidligere vil det kjøre en søppelbil rundt heia for innsamling av hageavfall fra grendedugnadene. Samle gjerne avfall i hauger merket på kartet under. Dette er ikke for skrot man har i/rundt boligen sin.