Avfallshåndtering i borettslaget

Vi ønsker et rent og pent borettslag, derfor er det veldig viktig at kvitter seg med søppel på en god måte. For å kunne holde felleskostnadene nede er det viktig at alle sortere sitt avfall på en god måte.

Papiravfall

Grønn dunk tømmes 1 gang hver 4 uke. Du kan sjekke på avfallsor.no når neste tømmedag for din adresse er.

Plastavfall

Plastavfall legges i plastpose og henges på grønn dunk, denne hentes på samme dag som grønn dunk. Det er viktig å vaske emballasjen før du kaster den.

Matavfall

Brun dunk tømmes hver uke på onsdager, brun dunk er felles, så det er viktig at alle beboere passer på å kjøre ut dunken til veien.

Husk at du må benytte biopose når du legger avfall i den brune dunken. 

Bioposer bestilles årlig av borettslaget på vårparten og sendes ut av avfallsør til alle beboere. Om du trenger flere poser kan du henge en tom biopose på den brune dunken, da vil du få en ny rull av renovatøren. Ettersom vi har fellesdunker, så er det viktig at det kun er den som har hengt en pose på dunken, som tar med seg den nye rullen. Med andre ord, har du ikke festet en tom biopose på den brune dunken, så er det ikke din rull som ligger det.

Vær obs på at det er begrenset hvor mange ruller du kan få. Så om du benytter bioposer til andre formål, så kan flere poser kjøpes på de fleste dagligvarebutikker.

Glass- og metallavfall

Glass- og metallavfall legges i rød dunk og tømmes hver 8. uke. Du kan sjekke på avfallsor.no når neste tømmedag for din adresse er.

Restavfall

Grå dunk tømmes hver uke.

Større ting, møbler og liknende

Større ting som møbler og liknende må beboer selv sørge for å kjøre til avfallsstasjonen. Har du ikke bil selv, snakk med en venn eller en nabo som kanskje kan hjelpe deg. Et annet tips er å forsøke å selge tingen på finn.no eller gi bort på diverse grupper på facebook. Er du heldig så kommer noen å henter det hos deg.

Hageavfall

Har du små menger med hageavfall så kan det legges i brun dunk. Større mengder må beboer selv sørge for å kjøre til avfallsstasjon.

Grendedugnad avfall

I forkant av fellesdugnadene ønsker vi at alle grendene holder en grendedugnad, da rydder man i sin egen grend. Det er en ypperlig anledning til å bli kjent med naboene i grenda si. 

Avfall fra grendedugnaden kan legges på oppsamlingspunkt. Det gjelder ikke avfall fra boligene.

Større søppeldunk

Jeg ønsker større søppeldunk, hvor kan jeg henvende meg?

Ingen kan få større søppeldunk, da er et mye bedre alternativ å bli flinkere til å sortere avfallet.