Nå er borettslaget snart gjeldfritt!

  • av

Kjære alle beboere – Det er med glede styret kan melde at Jærnes terrasse borettslag nå nærmer seg å være gjeldfrie. Det som er igjen av restgjeld blir betalt med forfall i september 2023. Som vedtatt i Generalforsamlingen vil kostnadene alle beboere har hatt i avdrag, bli ført inn i budsjettet for vedlikehold. I praksis betyr det at husleien for alle beboere blir på ca. samme nivå som i august, men alle vil få en noe lavere husleie for september, da avdragene er mindre siden det er siste rest av gjeld som betales denne måned. Dette gjøres for å gjøre det enkelt, så alle beboere får da noen hundrelapper mindre i husleie for september, men i oktober er den justert opp til ca. det den har vært (noen kroner lavere siden det da ikke er renteomkostninger lengre).

Her er svar på en del spørsmål

Hvorfor justerer man ikke ned husleien, siden vi nå er gjeldfrie?

Som nevnt både i innkallingen til Generalforsamlingen 2023, og i selve møtet, vil det være kostnader fremover som skal dekkes av borettslaget.  Vanlig vedlikehold har styret relativt god kontroll på, men vi vet at det i fremtiden vil være behov for større inngrep og prosjekter. Det største prosjektet vil i fremtiden være å gjøre noe med takene.  Det kan heldigvis se ut som at takene har noen år igjen å «leve», men ved å bygge opp egenkapital, vil vi kunne få langt bedre betingelser når prosjektet skal finansieres.

Hvordan vil husleien bli fremover ?

Ved å bygge egenkapital, vil man ha langt større rom for «uforutsette» kostnader, noe som da vil bidra til at husleien vil kunne holdes stabil. Det vil i perioden uten gjeld heller ikke være renter på lån, naturlig nok, noe som gjør at eventuelle renteøkninger ikke vil påvirke husleien fremover.

 

Kan beboere påvirke husleien ?

Ubetinget JA. Dersom alle tar sitt ansvar for det daglige vedlikeholdet, så som vask av bolig, rens av takrenner, rens av innvendige (og utvendige sluker for de som har det), sørge for riktig lufting, skifte ut VV beredere før det blir skade, holde lekeplasser i god stand, møte på dugnad etc. så vil dette påvirke kostnadene i borettslaget direkte. Holder vi kostnadene nede, vil vi raskere bygge opp en god egenandel, noe som igjen vil gjøre at vi i fremtiden trenger mindre finansiering (mindre lån) og får bedre betingelser = mindre husleie.

Renteøkningene vil vel da også kunne gjøre at innskuddsrenten øker?

Ja, det vil det. Pr. i dag vurderer styret dette som en ekstrainntekt, som vil legge seg i budsjettet for vedlikeholdsfondet. Til gode for alle beboere. Styret innhenter tilbud fra banker for å få best mulig innskuddsrente.

Andelseiers vedlikeholdsplikt

Alle andelshavere har ved kjøp av andelen signert på at de har lest og forstått vedtektene som gjelder for borettslaget.  Dette er et juridisk dokument som viser ganske tydelig hva som er beboers ansvar og hva som er borettslaget sitt.  Dere finner gjeldende vedtekter på hjemmesiden vår. Jtb.no, eller direkte ved å følge linken her:  https://jtb.no/wp-content/uploads/2019/07/Vedtekter-for-JTB-siste-versjon.pdf

Dessverre opplever styret en gang i mellom at andelshavere har sviktet deres vedlikeholdsplikt. Det er en veldig kjedelig beskjed å måtte gi tilbakemelding til beboere om at «dessverre, felleskapet kan ikke betale for at dere har slurvet med vedlikeholdet, som det i vedtektene er andelshavers plikt å sørge for». Styret ønsker ikke å gi slik beskjed, men det er heller ikke riktig at de andelshavere som gjør sin del av jobben, skal måtte betale for dem som ikke gjør det.

Det kan være flere grunner til at andelshavere ikke selv klarer å gjøre sine oppgaver, da må man strengt tatt få hjelp av familie, venner eller leie inn noen til å gjøre jobben. Det er andelshaver sitt ansvar å følge vedtektene, på samme måte som styret følger opp borettslagets ansvar.

Som flere sikkert har merket seg siste året, har det vært en del boliger som har hatt deler av kledningen «ubehandlet». Dette skyldes at borettslaget har utført sin del av vedlikeholdsplikten og utbedre boligen med eks. nytt vindu, dør eller utskiftning av dårlig kledning. Etter gjentatte purringer fra borettslagets styre, både ved personlig levering av skriv, samt purring via sms, er de aller fleste nå ferdige og det ser langt bedre ut nå og kledningen har fått sin beskyttelse. Ny kledning skal behandles så snart kledningen er tørr, det kan skje allerede en uke eller to etter at det er skiftet, avhenger selvsagt av om det er god tørk. Det skal aldri males på høsten eller vinteren. Er dere usikre, ta kontakt med styret.

Har dere frukttrær eller busker med ymse bær?

Det er kjempeflott om beboere planter frukt og bærplanter, men det er absolutt ikke bra om disse ikke høstes. Epler, plommer, pærer, bær etc, er herremåltid for rotter og mus. Nedfallsfrukt er koldtbord for disse skapningene som de færreste av oss ønsker i nærmiljøet vårt. Det ser heller ikke veldig bra ut med råtten frukt i gater og tun. De beboere som har dette, plikter å rydde opp i nedfallsfruktene. Noen ganger har man kanskje overtatt en bolig der det var plantet slikt, uten at man egentlig vil ha det. Da anbefales det å hugge ned trær og eller fjerne buskene på eget initiativ. Dersom man sliter med å gjøre dette selv, ta kontakt med miljøansvarlig så vil han komme på befaring og se om det er noe styret kan bistå med. Det viktigste er å bli kvitt maten som trekker til seg rotter. Det er dessverre ikke gratis å ha avtale med skadedyr firma, jo flere rotter som må nedkjempes, jo dyrere er det for oss alle. Rydd rundt din egen bolig, så minimerer vi skadeomfanget.