Maling av borettslaget

  • av

Hvis du har fått utbedret noe av borettslagets håndverker, så er det nå på tide å male. Hvis du ikke maler innen rimelig tid, så kan det medføre erstattningskrav fra borettslaget.

Det er viktig for at boligen skal holde vår gode standard. I tillegg er det viktig at borettslaget ser pent ut.

Hvor får jeg maling?

Du kan få malingen du trenger ved å kontakte miljøansvarlig på sms (996 02 190). Husk å opplys om hvilken adresse du bor, hvor mye som skal males, og hvilken farge du trenger. Husk også at nye bord må grunnes før de males, grunning får du også via miljøansvarlig.

Malingkoster og annet utstyr for å male må andelseier selv ordne.

Hvordan maler jeg boligen?

Andelseier må selv sørge for at boligen males. 

  1. Vask grundig det som skal males med riktig såpe.
  2. Overflaten grunnes.
  3. Mal deretter 2-3 strøk med maling.

Kan jeg male hele boligen min nå?

Styret får henvendelser fra andelseiere som ønsker å male hele boligen sin nå. Da er svaret fra styret at vi maler hele borettslaget på samme år. Det er en stor utgift, og vi må derfor vurdere fra år til år når det er nødvendig med helmaling av borettslaget. 

Styret har kommet frem til at borettslaget ikke skal helmales i 2023. Hva som skjer i fremtiden blir vurdert fra år til år. 

Husvask av boligene

Andelseier står fritt til å vaske boligene når dette trengs. Årlig vask av boligen gjør at den holder seg ren og pen.