Beboer initiativ – Solceller på takene våres

  • av

Vi er to beboere som har innhentet tilbud og funnet at vi ønsker å montere solceller på takene våre. I den anledning ønsker vi å høre om det er andre som kunne tenke seg det samme, så oppnår vi sannsynligvis bedre betingelser samlet.

Pengestøtte fra Enova

Vi mener det er mange fordeler med en slik løsning, og det skal være veldig enkelt der leverandøren sørger for søknader og installering fra A-Å. Det eneste hver enkelt beboer må gjøre selv, er å søke ENOVA om støtte. Her kan man få støtte opp til 32500,- pr. Bolig.

Styret/generalforsamlingen

Det gjøres oppmerksom på at før noe fysisk kan gjøres, så må styret/generalforsamlingen godkjenne tiltaket (styret har muntlig bekreftet at de er positive til det, men at det må leveres detaljert søknad som må godkjennes før noe kan gjøres iht borettslagets vedtekter).

Kontakt oss

Dersom dette er av interesse så kan dere ta kontakt med Leif (97867762) eller Mikael (98082450).

Også viktig å merke seg at dette er et initiativ vi tar som beboere.

Håper flere tar kontakt med en av oss

Hilsen Leif og Mikael