Vi er med på dugnaden

  • av

Mange sliter for tiden med høye utgifter. Det kan godt hende noen i borettslaget vårt også har det vanskelig for tiden. Da er det godt at det finnes ildsjeler her i byen som kan hjelpe. Vi ønsker å delta på denne dugnaden.

Kan styret bevilge disse pengene?

I forbindelse med at styret besluttet å bevilge deler av dugnadspengene i år, til juleaksjonen til Fvn og Hjelp oss å hjelpe, er det sådd juridisk tvil på om styret har myndighet til å ta en slik beslutning på vegne av borettslaget. Regnskapsfører har anbefalt styret å trekke støtten, basert på tvilen. Styret har gått mot denne anbefalingen og mener dette er en veldig riktig beslutning, og styret opprettholder vedtaket. Eventuelt overskudd av dugnadspenger blir som dere sikkert vet overført til miljøfondet hvert nyttår, for at de pengene kan/ skal brukes på miljøtiltak i nærmiljøet. Hva nærmiljøet er, er ikke konkretisert og kan sikkert diskuteres. 

For å fjerne enhver tvil om lovligheten, vil styret løfte dette som en egen sak i neste års generalforsamling. 

Skulle Generalforsamlingen stemme ned forslaget om å støtte dette fantastiske prosjektet, er samtlige styremedlemmene enige i at styret vil dekke dette fra egen lomme.