Vår/sommerhjelp søkes

  • av

Vår/sommerhjelp søkes til borettslaget for gjennomføring av generelle vedlikeholdsoppgaver som for eksempel malingsarbeider, gressklipping, vegetasjonsrydding, vask og generell rydding. Du vil jobbe i team på 2 personer. HMS opplæring og opplæring i bruk av nødvendig småmaskiner og utstyr vil bli gitt.

ARBEIDSOPPGAVER

  • Maling og utvendig vask av garasjer
  • Gressklipping og vegetasjonsrydding
  • Annet forefallende vedlikeholdsarbeider

KVALIFIKASJONER

Du må være praktisk anlagt, selvstendig og effektiv med god ordenssans. 

Det er ønskelig at søkerne er over 16 år.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Du bør være god på samarbeid og ha evnen til å motta beskjeder. Du bør kunne jobbe etter fastsatte planer men også kunne være fleksibel ved behov.

Søknad/KONTAKT

Lever en enkel søknad i postkassa på styrerommet i Jærnesheia 5. Om du har noen spørsmål ta kontakt med miljøansvarlig Tommy Hansen tlf 996 02 190.

Søknadsfrist: 15. april 2022.