NYHETSSKRIV FRA STYRET NOVEMBER 2020

  • av

Kjære beboere!

Høsten går snart over til vinter, og det er tid for litt viktig informasjon fra styret.

Brannfare

Vinter er høysesong for levende lys. Styret vil be alle beboere om å være påpasselige med å slukke disse når man forlater rommet for lengre perioder, og i alle tilfeller slukke stearinlys når man forlater huset.

Alle må også påse at det er fungerende batteri i røykvarsleren.

I tillegg må brannslukkeren kontrolleres. Dette gjøres ved å kontrollere at nåla på manometeret står på grønt, samt snu slukkeren opp ned, og legge øret inntil. Da skal du høre at pulveret renner ned.

Forhindre frostspreng i rør

Noe vi antar de fleste har kontroll på, men som det er verdt å minne om igjen, er viktigheten av å stenge den innvendige vanntilførselen til utekrana, mens selve krana ute står åpen. Dersom det oppstår frostspreng i rørene på grunn av at man har glemt dette, vil det i henhold til vedtektene for borettslaget være beboers ansvar å reparere dette.

Hengsler/låser

Styret ber alle om å gå over hengsler og låser i dører og vinduer både innvendig og utvendig og gi disse en dråpe olje for å sikre at disse fungerer. Selv matolje kan brukes, dersom man ikke har annet for hånd.

Snø

Det kommer med stor sannsynlighet til å komme snø her på heia om ikke så lenge, og styret ber beboere vise forståelse for at ikke det lar seg gjøre å brøyte alle steder samtidig. Etter snøfall har styret flere ganger registrert skader på murer etc. som følge av at disse ikke var merket med brøytestikker. Styret ber alle beboere være med og ta ansvar for at dette ikke skjer, ved å sette opp brøytestikker på utsatte steder. Brøytestikker kan fås utdelt ved å kontakte miljøansvarlig Tommy Hansen. Fint om du flytter bilen dersom du ser at den står i veien for brøyting.

SMS-varsling

Styret har en tjeneste for sms-varsling til beboere som hovedsakelig vil bli brukt når det legges ut nyhetssaker på jtb.no. Denne anbefaler vi på det sterkeste at alle er påmeldt, slik at man får med seg viktige saker så snart som mulig. Å legge til eller slette mottagere fra sms-lista gjøres på jtb.no.

Ladestasjoner for elbil

Styret har som tidligere meldt, jobbet med prosjekt rundt ladestasjoner i borettslaget. Det er landet forslag om plassering, se egen sak, men styret avventer videre prosess da det er signaler som kan tyde på at det kan bli bevilget penger fra statsbudsjettet for denne type prosjekter. Det vil, før beslutninger tas, inviteres til felles infomøte der beboere kan komme med innspill.

Dugnadspenger for høstdugnaden

Styret foreslår at innbetalte dugnadspenger for høstdugnaden i utgangspunktet går rett inn på miljøfondet. De beboere som gjorde en innsats på dugnadsdagen, og ønsker dugnadspengene utbetalt, bes ta kontakt med sekretær på sms til 971 73 634 og gi beskjed om dette innen 30.11.2020. Husk å oppgi både navn og adresse.

Husleia/felleskostnader for 2021

Og så en gladmelding til alle på slutten! Både styret og borettslagets forretningsfører er av den oppfatning at økonomien er så bra i borettslaget at det heller ikke for det kommende år skal være nødvendig å øke husleien. Styret har derfor vedtatt å holde den uendret for 2021.