Nyhetskriv Januar 2020

  • av

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.0.6″][et_pb_row _builder_version=”4.0.6″][et_pb_column _builder_version=”4.0.6″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.0.6″ hover_enabled=”0″]

Kjære beboere!

Styret vil med dette først og fremst ønske alle i borettslaget et riktig godt nyttår. Etter styrets oppfatning foregikk feiringen uten de store utfordringer og heldigvis uten rapporterte ulykker. Styret hadde en runde i borettslaget og plukket opp gjenglemt oppbrukt fyrverkeri, men det skal sies at det var minimalt å rydde på, da de aller fleste ryddet opp for seg. Kudos til alle som ryddet opp etter seg!

Last ned nyhetsskriv for januar

Lading av El-/hybridbil samt parkering!

Da det ifølge kommentarer på facebook fra beboere kan tyde på at det er uklart hva som er gjeldende reglement i borettslaget, vil styret med dette prøve å forklare.

Parkering:

I utgangspunktet er det kun parkering i garasjer og ved fellesparkeringene rundt i borettslaget. Men, da det er mangel på parkeringsplasser, samt at biler blir større, og garasjene mindre brukt, ble det for en del år siden vedtatt av generalforsamlingen at styret kunne gi dispensasjon fra parkeringsreglementet der styret fant det formålstjenlig. En dispensasjon gis i grove trekk ut ifra følgende vurderinger: Tilgangen for utrykningskjøretøy, brøytebil og renovasjonsbiler. Sikkerhet for myke trafikanter, samt om det fysisk er plass ved boligen der man ønsker parkering. Det kan også være personlige årsaker til at styret godkjenner parkering, for eksempel ved bevegelseshemming. Uansett er det viktig å merke seg at det er ingen beboere i borettslaget som har godkjent permanent parkering ved boligene sine, det er kun gitt dispensasjoner som kan trekkes tilbake dersom det skulle dukket opp tungtveiende grunner til det (pålegg fra kommune eller andre etater, generalforsamling e.l.)

Med det kommer vi over til lading av EL-/hybridbil.  Det er ingen menneskerett å lade bil ved boligen man disponerer. Har man ikke parkering ved boligen, eller annen mulighet for lading av EL-/hybridbil, så vil styret anbefale at man tenker seg om to ganger før man går til innkjøp av et slikt kjøretøy.  De som har parkering, kan velge selv om de vil lade bilen der, så lenge det skjer forskriftsmessig. Styret har aldri lagt seg opp i om man lader EL-/hybridbil, så lenge det utføres forskriftsmessig. (Godkjent kontakt, korrekte sikringer, ikke skjøteledning, ikke til hinder eller sjenanse for andre beboere etc.) Alle elektrikerfirmaer kjenner regelverket, og alt arbeid på det elektriske skal utføres av fagfolk med nødvendige godkjennelser.

Som flere sikkert har fått med seg, spesielt EL-bil eiere, så er det en ny lov på trappene som gjelder borettslag/sameier og tilrettelegging for lading av EL-/hybridbiler. Det er ikke tydelig hva denne loven i praksis betyr, men styret har likevel satt i gang prosessen med å innhente forslag til løsning og pris på å etablere «ladestasjoner» sentrale plasser i borettslaget. Det er mange kriterier som må tas hensyn til, så som kapasitet på strømnettet, kostnader, inndekning av kostnader, antall plasser, regler og ellers. I første omgang avdekker styret hvilke muligheter som finnes, så vil det være naturlig å legge en plan ut ifra tilbakemelding fra leverandørene. Det er ikke sannsynlig at det er noen felles ladeløsning første halvår 2020.

Alt av parkeringsregler finner man på jtb.no.

Det gjøres igjen oppmerksom på at det er generalforsamlingen som har vedtatt parkeringsreglementet, og kun generalforsamlingen som kan endre eller oppheve den. Styret er valgt inn for blant annet å håndheve vedtektene satt av generalforsamlingen. Styret har engasjert parkeringsvaktene for å håndheve reglene som vi alle har vært med å lage.

Generalforsamlingen

Hvem og hva er generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet.

Alle beboere har en stemme hver som man kan velge å benytte ved å møte opp på generalforsamlingsmøtet som normalt er siste uke i april, hvert år.

Velger man å ikke møte på generalforsamlingen, velger man også bort muligheten for å påvirke valg og behandling av innkomne saker. Hver beboer kan gi fra seg en fullmakt til annen beboer, dersom man ikke kan møte selv. Fullmakten gjelder da for alle saker som behandles denne dagen.

                           [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]