Nyheter fra Styret

GENERALFORSAMLING 2020

Styret vil med dette informere om at det jobbes med å få avviklet generalforsamling første halvdel av Juni. Dette vil kunne gjennomføres dersom man overholder retningslinjene satt av myndighetene i forhold til smittevern. Styret kommer tilbake med informasjon/innkalling senest 8 dager før møtet.

DUGNAD VÅR 2020

Det vil bli organisert en dugnad også i år, men det vil bli noe annerledes enn vanlig, der vi ikke arrangerer fellesdugnad med fremøte ved grendehuset. I år fokuserer vi mer på at beboere i hver enkelt grend rydder og fikser i sitt nærområdet, og at komprimatorbil kjører rundt og tar med seg busker og diverse annet som er dukket opp på fellesområdene i løpet av vinteren.  Dugnaden er planlagt avholdt siste uke i mai, men endelig dato er enda ikke satt.

Styret ønsker alle beboere er super 17. mai-feiring og ber alle om å ta ekstra godt vare på hverandre.

Med vennlig hilsen styret 2019-2020