Ny gang og sykkelsti

Styret kan med glede meddele at Kristiansand kommune har etter massivt press, skrinlagt det tidligere planlagte massedeponiet på Kvernhusheia. Styret i Jærnes Terrasse Borettslag, Skinnerheia vel, Justvik vel og lokalbefolkningen har arbeidet hardt for dette. Planene om etablering av sykkelsti fra Skinnerheia til Justvik skole blir opprettholdt. Se plankart.