Ladestasjoner til elbil

  • av

Her er en oversikt over ladestasjoner som er planlagt i borettslaget:

 

Jærnesheia:

8 stk. Parkeringsplasser for EL bil

 

Rød linje  –  Her legges tilførsel ned.

Svart boks –  Her er det tenkt 8 parkeringsplasser

Grønn linje – Her kommer ladebokser

 

Buhusheia:

8 stk. Parkeringsplasser for EL bil

 

Rød linje  –  Her legges tilførsel ned.

Svart boks –  Her er det tenkt 8 parkeringsplasser

Grønn linje – Her kommer ladebokser