Bydelens idrettslag Just IL er finalist til lykkeskillingen.