Jærnesheia den glemte bydel?

  • av

Trygg skolevei

04.12.2019 ble det utarbeidet en reguleringsplan i kommunen hvor det skulle komme en gang- og sykkelvei mellom Skinnerheia og Justvik skole. Dette er skoleveien til alle barna i borettslaget vårt. Det var derfor en stor glede for oss når denne ble enstemmig vedtatt i bystyret 29.01.2020.

Stoppet opp

Styret ved leder har flere ganger vært i kontakt med kommunen for å finne ut av hvorfor arbeidet med gang- og sykkelvei har stoppet opp. Vi fikk beskjed om at dette skulle komme på plass i forbindelse med det nye byggefeltet som Sørlandet boligbyggelag holder på med. 

Etter mye frem og tilbake har vi fått forståelse av at dette har stoppet opp fordi kommunen ikke har kommet til enighet med grunneier for bygging av gang- og sykkelveien. 

Vi har full forståelse for at grunneier ønsker å selge grunnen til kommunen til markedspris, men at dette gjør at alt skal stoppe opp er mindre forståelig. Når dette står på trafikksikkerhet og barna våres skolevei så må kommunen klare å finne en løsning.

Vi trenger hjelp!

Kjenner du en i kommunen eller politisk som kan hjelpe oss? Kanskje du kjenner noen i media som kan rette fokus på denne saken? Vi ber alle ta kontakt med kommunen eller andre som kan hjelpe oss. Vi trenger din hjelp til å få på plass denne gang- og sykkelveien.