Informasjon vedrørende miljøplan

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.6″ custom_padding=”0px||0px|||” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on” da_disable_devices=”off|off|off”][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ hover_enabled=”0″]

Informasjon vedrørende miljøplan

I forbindelse med styrets pågående arbeid  med  å oppgradere og forskjønne borettslaget og da med spesiell fokus på lekeparker, vil styret informere om hva som pr i dag er under planlegging.

1. Oppgradering av gangsti

Styret er allerede I gang med innhenting av tilbud på oppgradering av den «gamle» stien fra grendehuset/fotballbanen og opp mot tilknyttede grender på «innsiden» av «bussveien». Dagens sti er gjenngrodd og dårlig fremkommelig, så tanken er at barn og voksne på Jærnesheia skal kunne komme seg til og fra banen ved å krysse «bussveien» maks 1 gang og dermed slippe å gå langs veien for å komme seg til området. (se bilde/skisse under her)  Pr. i dag er det innhentet tilbud på oppgradering av stien som inkluderer asfaltering, belysning med solcelleløsning, sikringsgjerder og fjerning av masse.

Planen er at stien skal føres ca. der dagens gjengrodde sti er, så det skal ikke berøre noen av de nærmeste naboene.  Styret er allerede i gang med å søke tilskudd fra forskjellige instanser, og vi håper på napp på flere av dem, slik at pengene vi har oppspart til miljøtiltak kan benyttes til andre formål.

2. Lekeplasser

De fleste lekeplassene er oppgradert, og styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger, ikke bare fra barnefamilier, men også voksne beboere, samt besøkende som syntes det er blitt knallbra. Det er styret helt enige i, og vi mener slike oppgraderinger gagner samtlige beboere i borettslaget, både direkte og indirekte. Det lages planer for de gjenværende lekeplassene, (se bilde/skisse under, merket med X) styret vil komme tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig. Innspill fra beboere er både ønskelig og mottas med takk.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]