Oppgradering av parkeringsplassene vist til ved forrige informasjon er nå utbedret for vinteren. Det planlegges ytterligere asfaltering når vinteren er over og temperaturen i bakken tillater det.

 

I skrivende stund holder entreprenør på med oppgradering av lekepark i grenden Jærnesheia 11,13,15,17 og 19. Det er også planlagt at lekeparken ved Jærnesheia 50,52 og 54 skal være godt i gang og forhåpentligvis ferdig før vinteren slår inn for fullt.  Det er noe avhengig av temperatur i bakken for å ferdigstille dem, så også her er det mulig at arbeidet først kan sluttføres til våren.  De resterende lekeparkene som ikke er oppgradert, er det planer om å gjøre noe med neste år.

 

Ta kontakt med miljøansvarlig dersom dere lurer på noe

 

Vennlig hilsen Styret