Varsel om generalforsamling

Styret informerer om at dato for årets generalforsamling er satt til:

Dato: 28.04.2020
Klokkeslett: 18.00
Sted: Grendehuset, Jærnesheia 75 

Saker som andelseierne ønsker behandlet må leveres skriftlig til styret (i postluka på styrerommet) innen 23.03.2020 kl. 18.00.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir sendt ut senest 8 dager før møtet.