Her er en kjempehyggelig tilbakemelding fra en beboer. 

Vi bringer selvfølgelig alle tilbakemeldinger videre til brøytemannskapet.

Her kom enda en hyggelig tilbakemelding: