God sommer!!

  • av

Styret ønsker alle en riktig god sommer.  

 

 

El-billading

Entreprenøren er godt i gang med grunnarbeider, og vi håper anlegget er oppe å gå i løpet av høsten.

 

Lekeplasser

Alle lekeplassene er nå oppgradert.

Vi oppfordrer alle til å holde lekeplassene pene og ryddige.