Generalforsamlingen 2021

  • av

Tiden for generalforsamlingen 2021 nærmer seg. Dato og tidspunkt er satt til torsdag 29. april kl. 18.00, med forbehold om endringer på grunn av smittevernsreglene.

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ og avgjør de viktigste sakene.

Agendaen for dagen vil normalt være noe informasjon fra styret, både om styrets arbeid og om borettslagets økonomi. Deretter vil eventuelle saker som beboere ønsker å få vurdert av generalforsamlingen legges frem, og til slutt velges nytt styre.

I de fleste tilfeller vil styret behandle innleverte søknader, men i noen tilfeller vil det være søknader som går utover borettslagets «daglige drift». Slike saker er det kun generalforsamlingen som kan avgjøre. For at en sak skal kunne legges frem for generalforsamlingen må den leveres i styrets postkasse innen tirsdag 6. april klokka 18.00. Denne fristen er absolutt og er satt på grunn av at alle saker skal trykkes i innkallingen. Innkallingen skal være i alle postkasser senest 21. april. Saker som ikke er trykt i innkallingen vil ikke tas opp.

De aller fleste saker som generalforsamlingen avgjør handler om påbygging eller endring av bygningsmassen. Det er viktig i slike saker å ha en godt utarbeidet søknad, dette inkluderer gode og målsatte tegninger av ønsket tiltak, et situasjonskart med målsatte tegninger og samtykke fra berørte naboer. Situasjonskart kan fås fra styrets sekretær ved behov. Styret vil også bemerke at alle søknader om endring i bygningsmassen må godkjennes hos kommunen etter behandling av generalforsamlingen.