Generalforsamling utsatt

Grunnet koronapandemien finner ikke styret det forsvarlig å avholde generalforsamlingen 28.04.2020 som planlagt. Denne vil derfor bli utsatt på ubestemt tid.

Styret kommer tilbake med ny dato så snart det lar seg gjøre.

Mvh Styret