Fremdrift på EL-bil lading

  • av

Nå er entrepenøren i god gang med trinn 1 av prosjektet for elbillading. På dette trinnet strekkes strømkabal fra skapene og bort til plassene. Trinn 2 vil være å bygge selve parkeringsplassene. Og til slutt vil trinn 3 bli montering av ladere. 

Jærnesheia

Buhusheia