Felles vårdugnad tirsdag 11. mai 2021 kl 17:00

  • av

Vi har dessverre fortsatt utfordringer med Korona, som medfører at årets vårdugnad vil bli som i fjor. Det vil ikke bli avholdt en vanlig fellesdugnad med oppmøte på grendehuset denne våren, men det legges opp til at hver enkelt beboer sammen med sine nærmeste naboer gjennomfører «grendedugnader» for å holde området så bra som mulig.

Fokusområder:

Feiing av stikkveiene. Dersom hver beboer feier utenfor sin bolig, er det kjapt gjort, grusrester kan om det er fritt for søppel, legges i strøkassene.

Feiing/raking/rydding av lekeplassene. Lekeplassene våre som nylig er oppgradert, ser rett og slett ikke ut med tanke på rusk og rask som ligger på kunstgresset. Det koster så lite å holde det bra, når det først er oppgradert. Så vi håper alle kan bidra hele året, ikke bare i forbindelse med dugnadene. Styret ber alle barna om å sjekke at foreldrene har med seg utstyr som pose, rake, feiekost eller liknende, når de får lov å være med dere på lekeplassen. Da kan de rydde litt, mens barna leker. 

Klipping av busker, hekker og annet + eventuell søppel som er på fellesområder. Det vil bli bestilt komprimatorbil til 11.05.2021 fra kl. 17:00. Den vil kjøre rundt og ta med seg avfall ved punktene vist i kartet vedlagt NB. Dette er ikke tenkt for avfall fra garasjer, loft og boder. Bilen tar IKKE med seg dette. Det er viktig at hver grend stiller med 2-3 personer som kan lempe avfallet inn i komprimatorbilen, det gjør seg ikke av seg selv.

 

Det er mulig å få lånt enkelt utstyr som trillebår, spade, feiekost.

Det aller viktigste i år, er at alle følger smittervernsreglene satt av FHI, og at vi alle gjør litt for å holde nærmiljøet så fint som mulig.

 

Skulle det være noe dere lurer på, er dere velkomne til å kontakte Miljøansvarlig.