Generalforsamlingen 2023

  • av

Da er det igjen tid for Generalforsamling, i år avholdes den torsdag 27. april 2023 kl 19:00 på Grendehuset.

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ og avgjør de viktigste sakene.

Agendaen for dagen vil normalt være noe informasjon fra styret, både om styrets arbeid og om borettslagets økonomi. Deretter vil eventuelle saker som beboere ønsker å få vurdert av generalforsamlingen legges frem, og til slutt velges nytt styre.

I de fleste tilfeller vil styret behandle innleverte søknader, men i noen tilfeller vil det være søknader som går utover borettslagets «daglige drift». Slike saker er det kun generalforsamlingen som kan avgjøre. For at en sak skal kunne legges frem for generalforsamlingen må den leveres i styrets postkasse innen mandag 27. mars klokka 18.00. Denne fristen er absolutt og er satt på grunn av at alle saker skal trykkes i innkallingen. Innkallingen skal være i alle postkasser senest 19. april. Saker som ikke er trykt i innkallingen vil ikke bli behandlet.

De aller fleste saker som generalforsamlingen avgjør handler om påbygging eller endring av bygningsmassen. Det er viktig i slike saker å ha en godt utarbeidet søknad, dette inkluderer gode og målsatte tegninger av ønsket tiltak samt et situasjonskart med målsatte tegninger. Det vil i tillegg kunne bidra til raskere behandling av saken å ha samtykke fra berørte naboer. Styret vil også bemerke at alle søknader om endring i bygningsmassen må godkjennes hos kommunen etter en eventuell godkjenning av generalforsamlingen.