Sykkelsti ned til skolen

  • av

Det er med glede at vi kan melde at sykkelstien fra Skinnerheia ned til Justvik skole endelig nå blir realisert. Styret i borettslaget har presset og mast på kommunen og politikere i lengre tid for å få dette på plass, og kommunen har nå bekreftet at oppstart skjer allerede nå i vinter. Første del er at det skal ryddes og hugges trær i traséen. Deretter er planen at det skal fylles store mengder fyllmasse mellom Skinnerheia og Kvernhusheia, når dette er på plass blir det asfaltering, montering av gjerder og lys samt at det vil bli lagd en ny trapp i område der «ståltrappen» opp til Kverhusheia er idag.


Kommunen kan ikke gi noe konkret på når sykkelstien skal være ferdig, men det er muntlig formidlet at det håpes på ferdigstillelse i løpet av 2023. Styret ser det som viktigst at arbeidet nå har oppstart, så får vi bare krysse fingrene for at arbeidet er ferdig asap og at store og små endelig kan bevege seg trygt fra Jærnesheia til Justvik.

Sykkelstien vil omtrent følge den røde streken. Kilde: Planbeskrivelsen.