Godt gjennomført brannvernkurs

  • av

Vi hadde besøk av Noha som gjennomførte et bra brannvernkurs for alle beboere. Både store og små fikk en innføring i bruk av brannslukkere og brannteppe.

Først hadde vi en innføring i bruk av brannslukkere, her fikk barn og voksne prøvd seg på slukking av brann.

Det er spesielt viktig å snu apparatet ei gang i året og kontrollere at manometeret står på grønn.

Et godt tips er å la apparatet stå på bakken når du drar ut sikringssplinten, da sitter den mye løsere. Det er også lurt for barn å la apparatet stå på bakken ved bruk.

Det ble også gitt opplæring i bruk av brannteppe. Dette er spesielt effektivt på kjøkkenet. F.eks ved smultbrann. Teppet legges over og brannen slukkes raskt.