Husk generalforsamlingen

  • av

Vi minner om generalforsamlingen torsdag 28. april 2022 kl 19:00 på grendehuset.

Frist for innkomne saker er mandag 4. april kl 18:00 i postkassa til styret.