NYHETSSKRIV FRA STYRET SEPTEMBER 2020

  • av

Hei alle beboere! 

Det er høst, og på tide med litt informasjon fra styret. 

Nytt styremedlem
Vi ønsker Marianne Ljungberg velkommen i styret.

Info om søknader, krav til situasjonskart og målsatte tegninger
For å ha et godt grunnlag å behandle søknader på, er det viktig at kravene til disse er oppfylt.
Disse finner man på jtb.no (trykk på søknadsskjemaer/byggetillatelse), der standard
søknadsskjema også kan lastes ned. Korrekt og komplett søknad = kortere
saksbehandlingstid!

Dugnadspenger
Årets vårdugnad ble jo en del annerledes enn vanlig, pga. smittevernreglene i forbindelse med
koronaviruset. Styret foreslår at innbetalte dugnadspenger for vårhalvåret i utgangspunktet går
inn i miljøfondet, og brukes til vedlikehold av fellesområdene, men at de beboerne som deltok
på dugnaden, og som likevel ønsker dugnadspengene utbetalt, kan sende sms til sekretær på
tlf. nr. 971 73 634 innen 30.09.2020 og gi beskjed om dette.

Informasjon på SMS
Styret ber alle som ikke har gjort det ennå, om å sørge for å få registrert seg på sms-lista til
styret, slik at dere ikke går glipp av viktig informasjon fra styret. Dette gjøres ved å gå inn på
jtb.no og trykke på knappen «sms-varsel».

Høstdugnad
Årets høstdugnad blir avholdt torsdag 1. oktober, og vil ellers følge samme opplegg som
vårdugnaden.