Brudd på internett/tv

  • av

Borettslaget har en avtale med Telia for leveranse av internett og tv signaler. Denne avtalen består i at Telia leverer signal til en boks utenfor Grendehuset. Derfra har borettslaget sitt eget coax nettverk. Dette coax nettverket ble bygd ut for en del år tilbake, muligens på 90 tallet. Som de fleste vet, så henger kablene i luftspenn mellom husene, og da blir det fort belastning på koblingene når det blåser.

Brudd på internett

Innimellom opplever vi dessverre at det blir brudd på borettslagets nettverkskabler. Da er det viktig at beboerne raskest mulig tar kontakt med Telia kundeservice tlf 924 05 050, og melder fra om feilen.

Da vil teknikere sjekke hvor feilen ligger, og eventuelt rykke ut og rette feilen. 

I dag 28.04.2021 opplevde vi brudd på en kablel. Den er feilsøkt og vil blir byttet i morgen. Telia har utført en midlertidig reperasjon.

Bør vi fornye hele anlegget?

Borettslaget har vurdert å oppgradere hele nettet til fiber. Tekniske råd fra både Telia og Telenor tilsier at coax nettet vårt er av god standard, og vil levere tilfredstillende kvalitet i flere år til. Det er få feil på anlegget i forhold til hvor mange meter ledning og antall koblinger som er i borettslaget. Vi har fått et anslag på pris for å oppgradere anlegget, som fort vil beløpe seg på kr 25.000,- pr bolig. Styret har derfor valgt å prioritere å holde husleia på et lavest mulig nivå i forhold til å oppgradere nettet.