Bakken er ferdigstilt

  • av

Det er gledelig at bakken opp til Jærnesheia endelig er fornyet på en god måte. 

Styret er også i kontakt med kommunen angående veien rundt heia som trenger vedlikehold på noen plasser.