Asfaltering av Jærnesbakken

  • av

Etter flere henvendelser til kommunen ser det endelig ut som de har gjort seg klar til reasfaltering av Jærnesbakken. Bakken er merket med piler i begge ender. Så nå håper styret dette skjer raskest mulig i løpet av våren.

Jærnesbakken er en kommunal vei, som Kristiansand kommune har ansvaret for vedlikehold av. 

Styret har løpende dialog med kommunen angående saker som berører borettslaget.