Parkeringsreglement

Kopi av borettslagets vedtekter.

4.1

(6) Parkering av motorkjøretøy skal kun skje på godkjent oppstillingsplass. Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy uten gyldig kjennemerke i borettslaget. Langtidsparkering av motorkjøretøy i borettslaget i mer enn to måneder sammenhengende er ikke tillatt. Det skal heller ikke parkeres båter, bobiler, lastebiler eller busser i borettslaget. Tilleggsutstyr til motorkjøretøy som tilhengere, campingvogner og lignende skal ikke parkeres i borettslaget. Brudd kan medføre parkeringsgebyr eller borttauing på eiers regning. Styret kan gi dispensasjon fra dette punkt. 

Last ned oppdatert parkeringskart her.

Last ned parkeringskart her