Styrerommet finner du på adresse Jærnesheia 5

Det ligger i den første rekken med garasjer når du kommer mot toppen på venstre side.

Se også bilde under.