Her kan du finne tidligere saker publisert på jtb.no

Sommerhjelp søkes

Sommerhjelp søkes

Sommerhjelp søkes til borettslaget for gjennomføring av generelle vedlikeholdsoppgaver som for eksempel malingsarbeider, gressklipping, vegetasjonsrydding, vask og generell rydding. Du vil jobbe i team på 2 personer. HMS opplæring og opplæring i bruk av nødvendig...

Brudd på internett/tv

Brudd på internett/tv

Borettslaget har en avtale med Telia for leveranse av internett og tv signaler. Denne avtalen består i at Telia leverer signal til en boks utenfor Grendehuset. Derfra har borettslaget sitt eget coax nettverk. Dette coax nettverket ble bygd ut for en del år tilbake,...

Felles vårdugnad tirsdag 11. mai 2021 kl 17:00

Felles vårdugnad tirsdag 11. mai 2021 kl 17:00

Vi har dessverre fortsatt utfordringer med Korona, som medfører at årets vårdugnad vil bli som i fjor. Det vil ikke bli avholdt en vanlig fellesdugnad med oppmøte på grendehuset denne våren, men det legges opp til at hver enkelt beboer sammen med sine nærmeste naboer...

Trygg med hund i borettslaget

Trygg med hund i borettslaget

I borettslaget vårt bor det mange hunder. Hunden er menneskets beste venn sies det, og det stemmer på mange måter. Hunden gir mange mye glede og skaper hygge i mange familer. Men noen er allergiske, og kan bli veldig syke av hunder. Mens andre er redde for hunder....

Bakken er ferdigstilt

Bakken er ferdigstilt

Det er gledelig at bakken opp til Jærnesheia endelig er fornyet på en god måte.  Styret er også i kontakt med kommunen angående veien rundt heia som trenger vedlikehold på noen plasser.

Har du husket å oppgradere tuneren?

Har du husket å oppgradere tuneren?

Hvis du ikke har oppgradert boksen til den nye Telia box tuneren, så bør du gjøre det nå.  Telia har varslet at den gamle boksen vil bli nullstilt 21.05.2021, og micro boksen vil da blir en veldig enkel tv boks, med færrest mulig funksjoner. Derfor bør du snarest...

Generalforsamlingen 2021 utsatt

Generalforsamlingen 2021 utsatt

Styret vil med dette informere om at generalforsamlingen for 2021, som i utgangspunktet var satt til 29. april, er utsatt på ubestemt tid siden koronareglene ikke tillater at vi samler så mange ennå. Styret kommer tilbake med mer informasjon om generalforsamlingen når...

Maling av boliger og garasjer

Maling av boliger og garasjer

Nå er våren i anmarsj, og det nærmer det seg tid for å male alle steder hvor borettslaget har utbedret vedlikehold av byggene. Husk at det er du som beboer som er ansvarlig for maling av din bolig og garasje. For å bestille maling må miljøansvarlig i borettslaget...

Asfaltering av Jærnesbakken

Asfaltering av Jærnesbakken

Etter flere henvendelser til kommunen ser det endelig ut som de har gjort seg klar til reasfaltering av Jærnesbakken. Bakken er merket med piler i begge ender. Så nå håper styret dette skjer raskest mulig i løpet av våren. Jærnesbakken er en kommunal vei, som...