Her kan du finne tidligere saker publisert på jtb.no

Ladestasjoner til elbil

Ladestasjoner til elbil

Her er en oversikt over ladestasjoner som er planlagt i borettslaget:   Jærnesheia: 8 stk. Parkeringsplasser for EL bil   Rød linje  -  Her legges tilførsel ned. Svart boks -  Her er det tenkt 8 parkeringsplasser Grønn linje - Her kommer ladebokser   Buhusheia: 8 stk....

NYHETSSKRIV FRA STYRET NOVEMBER 2020

NYHETSSKRIV FRA STYRET NOVEMBER 2020

Kjære beboere! Høsten går snart over til vinter, og det er tid for litt viktig informasjon fra styret. Brannfare Vinter er høysesong for levende lys. Styret vil be alle beboere om å være påpasselige med å slukke disse når man forlater rommet for lengre perioder, og i...

NYHETSSKRIV FRA STYRET SEPTEMBER 2020

NYHETSSKRIV FRA STYRET SEPTEMBER 2020

Hei alle beboere!  Det er høst, og på tide med litt informasjon fra styret.  Nytt styremedlemVi ønsker Marianne Ljungberg velkommen i styret. Info om søknader, krav til situasjonskart og målsatte tegningerFor å ha et godt grunnlag å behandle søknader på, er det viktig...

Nyheter fra styret mai 2020

Nyheter fra Styret GENERALFORSAMLING 2020 Styret vil med dette informere om at det jobbes med å få avviklet generalforsamling første halvdel av Juni. Dette vil kunne gjennomføres dersom man overholder retningslinjene satt av myndighetene i forhold til smittevern....

Informasjon vedrørende miljøplan

Informasjon vedrørende miljøplan I forbindelse med styrets pågående arbeid  med  å oppgradere og forskjønne borettslaget og da med spesiell fokus på lekeparker, vil styret informere om hva som pr i dag er under planlegging. 1. Oppgradering av gangsti Styret er...

Tilrettelegging for lading av El-biler

Tilrettelegging for lading av El-biler Som nevnt i tidligere informasjonsskriv, er borettslaget pålagt ved lov å legge til rette for lading av El-biler/hybridbiler. I den anledning har styret innhentet informasjon og tilbud på etablering av ladestasjoner opptil 3...

Generalforsamling Utsatt

Generalforsamling utsatt Grunnet koronapandemien finner ikke styret det forsvarlig å avholde generalforsamlingen 28.04.2020 som planlagt. Denne vil derfor bli utsatt på ubestemt tid. Styret kommer tilbake med ny dato så snart det lar seg gjøre. Mvh Styret

Asfaltering

ASFALTERING Som nevnt per. sms vil det fra onsdag morgen kl. 08:00 frem til fredag kl. 16:00 arbeides med utbedring av parkeringsplassen som vist under. Det er pr. definisjon parkering forbudt på parkeringsplassene i nevnte periode, hvilket gjør at man kan beordre...

Viktig informasjon til beboerne

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE BEBOERE I BORETTSLAGET. I disse tider ber også styret om at alle følger med på nyhetene og følger råd gitt via FHI (Folkehelseinstituttet) i forhold til å redusere smittefaren.Alle beboere bes om å ta hensyn til naboer og øvrige beboere...