Lekeparken ved grendehuset

Her vil styret prøve å oppdatere borettslaget med den info vi har på prosessen rundt lekeparken. Det var ytret ønske om dette på årets generalforsamling, så vi deler den infoen vi har og kan dele.

 

Under her finner dere skisse over «tenkt» uteområdet/lekeplass ved Grendehuset.  Styret gjør oppmerksom på at dette kun er en skisse og ikke nødvendigvis det endelige resultatet. Styret håper og tror at en endelig beslutning basert på innhentede anbud kan tas i løpet av Mai 2018

1 = Huskestativ
2 = Klatrestativ
3 = Sklie
4 = Sandkasse
5 = Vippedyr
6 = Vippegynge