Søppeldunker

All info du trenger angående søppeltømming.

Det enkleste for å få vite når hvilken dunk skal tømmes er å melde seg på Avfall Sør sin gratis sms tjeneste. Så får du en sms dagen før den skal tømmes.

Gå til Avfall Sør sine sider

Nye søppeldunker

Avfall sør innfører lokal innsamling av glass/metall, og vil i den forbindelse plassere ut egne
søppeldunker for dette i perioden mars/april. I første omgang vil dette bli organisert på samme
måte som det gjøres med de brune dunkene pr. i dag, med felles samledunker for hver grend.

Vask av matavfallsdunken

Borettslaget bruker Green Cleen til å jevnlig vaske den brune dunken med mat avfall i grendene når dette er nødvendig.