Tips for å unngå muggsopp:

Sjekk regelmessig bak senger og andre store møbler som står inntil yttervegger.

Sørg for god ventilasjon.

Sjekk vinduene på soverommet om morgenen. Hvis det er kondens på ruta er det for høy
luftfuktighet.

Sett vinduene på vidt gap i et par minutter om morgenen. Da får du ut all fukt som du har
pustet ut i løpet av natta, uten å kjøle ned veggene.

Sørg for at lufteventiler alltid er åpne.

Bruk tørketrommel hvis du må tørke tøy inne. Luft eventuelt godt mens du tørker tøy.

Kilde: Mycoteam
02.11.2018