SMS VARSEL

Dersom du får sms, er du allerede meldt på og trenger ikke foreta deg noe. 
Jærnes Terrasse Borettslag ønsker å sende ut sms når det er viktig informasjon som må ut til beboere. Hvis du ikke ønsker denne informasjonen på sms, eller du ønsker informasjonen til et annen telefonnummer kan du bruke skjema under til å fortelle styret om dette. Du får svar når informasjonen er oppdatert i våre systemer.

Beskjed til styret

12 + 9 =

Kjære beboere!

I anledning at vinteren har meldt sin ankomst, er det på sin plass med litt viktig informasjon.

Last ned nyhetsskriv for november

Brannfare
Vinter er høysesong for levende lys. Styret vil be alle beboere om å være påpasselige med å slukke disse når man forlater rommet for lengre perioder, og i alle tilfelle slukke stearinlys når man forlater huset. 1. desember er offisiell batteribyttedag for røykvarslere, så styret ber alle benytte denne dagen til å påse at det er fungerende batteri i røykvarsleren, og eventuelt bytte dersom det er dårlig. I tillegg må brannslukkeren kontrolleres. Dette gjøres ved å påse at nåla på manometeret står på grønt, samt snu slukkeren opp ned, og legge øret inntil. Da skal du høre at pulveret renner ned. Nåla skal også stå på grønt etter at du har snudd apparatet.

Forhindre frostspreng i rør
Noe vi antar de fleste har kontroll på, men som det er verdt å minne om igjen, er viktigheten av å stenge den innvendige vanntilførselen til utekrana, mens selve krana ute står åpen. Dersom det oppstår frostspreng i rørene, vil dette være beboers ansvar, i henhold til borettslagets vedtekter.

Hengsler/låser
Styret ber alle om å gå over hengsler og låser i dører og vinduer både innvendig og utvendig og gi disse en dråpe olje for å sikre at disse fungerer. Selv matolje kan brukes, dersom man ikke har annet for hånden.

Snø
Det kommer med stor sannsynlighet til å falle mer snø her på heia i løpet av vinteren, og styret ber beboere vise forståelse for at ikke det lar seg gjøre å brøyte alle steder samtidig. Etter forrige års snøfall registrerte styret noen skader på murer etc. som følge av at disse ikke var merket med brøytestikker. Styret ber alle beboere være med og ta ansvar for at dette ikke skjer, ved å sette opp brøytestikker på utsatte steder. Brøytestikker kan fås utdelt ved å kontakte miljøansvarlig Tommy Hansen. Fint om du flytter bilen dersom du ser at den står i veien for brøyting.

Økonomi
Styret vurderer økonomien i borettslaget som bra, og det er ikke budsjettert med økning i husleie/felleskostnader for neste år, utover eventuelle renteøkninger fra banken.

SMS-varsling
Styret har opprettet en tjeneste for sms-varsling til beboere som hovedsakelig vil bli brukt når det legges ut nyhetssaker på jtb.no. Dersom noen beboere ikke ønsker å motta disse sms’ene, og ønsker å melde seg av tjenesten, eller om man ønsker å legge til et telefonnummer, kan man gjøre det på jtb.no. 

Tilrettelegging for lading av el-bil
Det er mye henvendelser angående tilrettelegging for lading av el-bil og ny lovformulering som etter sigende skal tre i kraft fra 01.01.2020.  Styret vil med dette informere om at borettslaget selvsagt vil følge lovbestemmelsene, men at det i skrivende stund er usikkert hva som kreves for å følge dette. Styret forventer at dette er kartlagt og belyst før årsskifte og vil følge opp med ytterligere informasjon så snart som mulig.                             

Informasjon i forbindelse med overgangen til GET

 

Styret har nå innhentet skriftlig tilbakemelding fra beboere som fikk utdelt skjema for logging av TV og internett signaler. Først og fremst vil styret takke de beboere som tok seg bryet med å logge dette i perioden, det danner et veldig bra grunnlag for videre samtaler med GET.  Styret kan informere om at det stort sett er positive tilbakemeldinger. Det er et par adresser som har logget en del problemer som kan se ut som at skyldes utstyr, her vil Styret be GET om å kontakte beboerne for å avdekke feilkilden, og løse den.

 

Husk gjerne. Har dere problemer, løser det seg ikke av seg selv.  Dere må  kontakte GET kundeservice på telefonnummer 21 54 54 54  dersom noe er uklart og dere ønsker forbedring.  Viser ellers til tidligere skriv der vi oppfordrer beboere til å oppsøke GET fysisk dersom dere er i byen og lurer på noe. Der vil dere møte hyggelige personer som skal kunne svare på det meste, et lite tips kan være  å fortelle dem med en gang at dere eier bolig i Jærnes terrasse borettslag, da avtalen vi har med GET avviker noe i forhold til standard avtaler de tegner.

 

Det er også å anbefale å registrere dere på «mine sider» på GET.NO, dersom dere ikke har gjort det allerede. Her vil dere få siste nytt fra GET, samt at dere enkelt kan bytte TV kanaler.  GET legger også ut driftsmeldinger meget kjapt, dersom noe har skjedd.  Mister dere signaler på TV eller Internett, er det å anbefale å sjekke get.no for driftsmeldinger før kundeservice kontaktes (forutsetter da via 4G,  siden internett ikke virker J )

 

Hilsen Styret

Informasjon om pågående arbeid i borettslaget.

 

Oppgradering av parkeringsplassene vist til ved forrige informasjon er nå utbedret for vinteren. Det planlegges ytterligere asfaltering når vinteren er over og temperaturen i bakken tillater det.

 

I skrivende stund holder entreprenør på med oppgradering av lekepark i grenden Jærnesheia 11,13,15,17 og 19. Det er også planlagt at lekeparken ved Jærnesheia 50,52 og 54 skal være godt i gang og forhåpentligvis ferdig før vinteren slår inn for fullt.  Det er noe avhengig av temperatur i bakken for å ferdigstille dem, så også her er det mulig at arbeidet først kan sluttføres til våren.  De resterende lekeparkene som ikke er oppgradert, er det planer om å gjøre noe med neste år.

 

Ta kontakt med miljøansvarlig dersom dere lurer på noe

 

Vennlig hilsen Styret

Viktig informasjon til beboere i Jærnes Terrasse Borettslag


Entreprenør er nå i gang med utbedring av parkeringsplasser i borettslaget.  I denne omgang vil det være de store plassene mot toppen av Jærnesheia ( mellom JH 11 og JH 33 ), innerst i grenden ved Jærnesheia 6-8, samt utvidelse av parkeringsplassen nederst på Buhusheia som utbedres.  Det vil i grove trekk være reparasjon av dårlig asfalt, løfting av et par kummer, utvidelse av parkeringsplasser + montering av lyktestolper som skal gjøres. Da arbeidet dessverre ble utsatt på grunn av sykdom, er det usikkert om forholdene tillater ny asfalt på hele den store plassen mellom JH 11 og 33 før vinteren, dersom det ikke lar seg gjøre blir det nød reparering av hullene som er der, og ny asfalt til våren.

Mens arbeidet pågår, vil det være vanskelig/umulig å parkere i enkelte garasjer, samt en del parkeringsplasser vil være sperret.  Det er ingen felles parkeringsplasser i borettslaget som er øremerket områder/adresser, så beboere kan sette bilen der det er ledig, men det oppfordres til dialog og samarbeid, slik at dette ikke skaper problemer. Det er normalt ledige parkeringsplasser både ved Grendehuset og styrerommet så det oppfordres til bruk av disse. Det må under INGEN omstendigheter parkeres biler slik at det hindrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ol.

 

Arbeidet er planlagt ferdig innen 05.11.2019. Dersom noe er uklart, ta kontakt med miljøansvarlig eller styreleder

Til alle beboere

Herved følger en oppdatering i forbindelse med overgangen til Tv og bredbåndsløsning fra GET.

Utskiftning av kabler og utstyr skal nå være utført, og borettslaget har da et oppgradert og tidsriktig nett mellom Grendehuset og alle beboere. (Det ligger fiberkabel inn til grendehuset, så spres signalene videre derfra i coaxialkabler til hver enkelt beboer via et systematisk «spredernett»)

Styret har vært rundt i borettslaget og blitt enige med 25 beboere om å føre «logg» på hvordan disse opplever både TV og internettforbindelse, og logge hva som er gjort fra beboers side, dersom det oppleves problemer. (Kontaktet kundeservice, når, hva og ble problemet løst, ol.) Styret vil da mot slutten av måneden (oktober) samle inn «loggene» og lage en samlerapport til GET for å ha dokumentert grunnlag for et saklig driftsmøte.

Det har vist seg at enkelte beboere har opplevd å bli fakturert for tjenester/produkter som allerede er inkludert i «husleien». Dette er en feil som styret og GET har avklart, og GET driver i skrivende stund med korrigering.  Feilen er oppstått som en konsekvens av at avtalen styret har fremforhandlet, er unik og det er en del tilleggstjenester som ikke alle ansatte i GET har oppfattet når beboere har bestilt tjenester, noe som da igjen har resultert i at beboere er fakturert direkte.

For ordens skyld er det det under her som gjelder, stemmer ikke dette med hva dere blir fakturert for neste gang (november), ta kontakt med GET kundeservice på tlf. 21 54 54 54, eller oppsøk dem i sentrum, Østre Strandgate 80 (åpent fra 10:00 til 17:00, ukedager)

Avtalen enkelt forklart.

Dersom du ikke har bestilt noe ekstra, skal du ikke motta faktura i det hele tatt fra GET.

 

De som bestilte ekstra Get-Micro eller TV Premium fotballkanal innen fristen 01.10.2019, skal ikke betale noe ekstra (er det bestilt etter 01.10.2019, blir dere fakturert iht prisene tilgjengelig på get.no )

Dersom dere har bestilt den nyeste TV boksen til GET, «GETboX», skal det betales 49 NOK pr måned, pr box (Det skal ikke betales 499,- i etableringskostnad for denne boksen, da det er inkludert i vår avtale.)

Dersom dere har bestilt utvidet bredbåndslinje, skal prisen dere blir belastet være følgende:

Dersom dere mener dere er fakturert feil, eller at noe ikke stemmer, kontakt GET pr.

tlf. 21 54 54 54, eller oppsøk dem i byen. Skulle dere finne at det fremdeles ikke stemmer, ta kontakt med styreleder etter 16:00 på hverdager.

Styret gjør også oppmerksom på at det er 204 modemer som er delt ut, samt 250 tunere. Det er dessverre naturlig at det kan være feil på noe av utstyret, men det vil bli rettet opp i. Igjen, kontakt GET før dere kontakter styret. Styret har lite teknisk kompetanse, og vil uansett måtte henvise dere til GET.  Styret involveres kun dersom det skulle være urimelig eller noe direkte feil som ikke blir løst.

FJERNKONTROLL TIL GET MICRO (gjelder kun GET Micro)

Enkelte beboere synes det var litt vel mange knapper på fjernkontrollen som fulgte GET Micro boksen. Dersom du er en av dem, kan vi informere om at GET tilbyr de som ønsker det å bytte ut fjernkontrollen med en «forenklet» versjon, helt gratis. Da med den/de gamle dere har til GET, Østre Strandgate 80 (rett ved snadderkiosken), så får dere ny i retur.

Last ned ved å åpne lenken under.
Get-info Oktober

Publisert 16.10.2019 av Thomas Haarr

Tips for å unngå muggsopp:

Sjekk regelmessig bak senger og andre store møbler som står inntil yttervegger.

Sørg for god ventilasjon.

Sjekk vinduene på soverommet om morgenen. Hvis det er kondens på ruta er det for høy
luftfuktighet.

Sett vinduene på vidt gap i et par minutter om morgenen. Da får du ut all fukt som du har
pustet ut i løpet av natta, uten å kjøle ned veggene.

Sørg for at lufteventiler alltid er åpne.

Bruk tørketrommel hvis du må tørke tøy inne. Luft eventuelt godt mens du tørker tøy.

Kilde: Mycoteam
02.11.2018