SMS VARSEL

Dersom du får sms, er du allerede meldt på og trenger ikke foreta deg noe. 
Jærnes Terrasse Borettslag ønsker å sende ut sms når det er viktig informasjon som må ut til beboere. Hvis du ikke ønsker denne informasjonen på sms, eller du ønsker informasjonen til et annen telefonnummer kan du bruke skjema under til å fortelle styret om dette. Du får svar når informasjonen er oppdatert i våre systemer.

Beskjed til styret

13 + 3 =

Kjære beboere!

Styret vil med dette først og fremst ønske alle i borettslaget et riktig godt nyttår. Etter styrets oppfatning foregikk feiringen uten de store utfordringer og heldigvis uten rapporterte ulykker. Styret hadde en runde i borettslaget og plukket opp gjenglemt oppbrukt fyrverkeri, men det skal sies at det var minimalt å rydde på, da de aller fleste ryddet opp for seg. Kudos til alle som ryddet opp etter seg!

Last ned nyhetsskriv for januar

Lading av El-/hybridbil samt parkering!

Da det ifølge kommentarer på facebook fra beboere kan tyde på at det er uklart hva som er gjeldende reglement i borettslaget, vil styret med dette prøve å forklare.

Parkering:

I utgangspunktet er det kun parkering i garasjer og ved fellesparkeringene rundt i borettslaget. Men, da det er mangel på parkeringsplasser, samt at biler blir større, og garasjene mindre brukt, ble det for en del år siden vedtatt av generalforsamlingen at styret kunne gi dispensasjon fra parkeringsreglementet der styret fant det formålstjenlig. En dispensasjon gis i grove trekk ut ifra følgende vurderinger: Tilgangen for utrykningskjøretøy, brøytebil og renovasjonsbiler. Sikkerhet for myke trafikanter, samt om det fysisk er plass ved boligen der man ønsker parkering. Det kan også være personlige årsaker til at styret godkjenner parkering, for eksempel ved bevegelseshemming. Uansett er det viktig å merke seg at det er ingen beboere i borettslaget som har godkjent permanent parkering ved boligene sine, det er kun gitt dispensasjoner som kan trekkes tilbake dersom det skulle dukket opp tungtveiende grunner til det (pålegg fra kommune eller andre etater, generalforsamling e.l.)

Med det kommer vi over til lading av EL-/hybridbil.  Det er ingen menneskerett å lade bil ved boligen man disponerer. Har man ikke parkering ved boligen, eller annen mulighet for lading av EL-/hybridbil, så vil styret anbefale at man tenker seg om to ganger før man går til innkjøp av et slikt kjøretøy.  De som har parkering, kan velge selv om de vil lade bilen der, så lenge det skjer forskriftsmessig. Styret har aldri lagt seg opp i om man lader EL-/hybridbil, så lenge det utføres forskriftsmessig. (Godkjent kontakt, korrekte sikringer, ikke skjøteledning, ikke til hinder eller sjenanse for andre beboere etc.) Alle elektrikerfirmaer kjenner regelverket, og alt arbeid på det elektriske skal utføres av fagfolk med nødvendige godkjennelser.

Som flere sikkert har fått med seg, spesielt EL-bil eiere, så er det en ny lov på trappene som gjelder borettslag/sameier og tilrettelegging for lading av EL-/hybridbiler. Det er ikke tydelig hva denne loven i praksis betyr, men styret har likevel satt i gang prosessen med å innhente forslag til løsning og pris på å etablere «ladestasjoner» sentrale plasser i borettslaget. Det er mange kriterier som må tas hensyn til, så som kapasitet på strømnettet, kostnader, inndekning av kostnader, antall plasser, regler og ellers. I første omgang avdekker styret hvilke muligheter som finnes, så vil det være naturlig å legge en plan ut ifra tilbakemelding fra leverandørene. Det er ikke sannsynlig at det er noen felles ladeløsning første halvår 2020.

Alt av parkeringsregler finner man på jtb.no.

Det gjøres igjen oppmerksom på at det er generalforsamlingen som har vedtatt parkeringsreglementet, og kun generalforsamlingen som kan endre eller oppheve den. Styret er valgt inn for blant annet å håndheve vedtektene satt av generalforsamlingen. Styret har engasjert parkeringsvaktene for å håndheve reglene som vi alle har vært med å lage.

Generalforsamlingen

Hvem og hva er generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet.

Alle beboere har en stemme hver som man kan velge å benytte ved å møte opp på generalforsamlingsmøtet som normalt er siste uke i april, hvert år.

Velger man å ikke møte på generalforsamlingen, velger man også bort muligheten for å påvirke valg og behandling av innkomne saker. Hver beboer kan gi fra seg en fullmakt til annen beboer, dersom man ikke kan møte selv. Fullmakten gjelder da for alle saker som behandles denne dagen.

                           

Informasjon i forbindelse med overgangen til GET

 

Styret har nå innhentet skriftlig tilbakemelding fra beboere som fikk utdelt skjema for logging av TV og internett signaler. Først og fremst vil styret takke de beboere som tok seg bryet med å logge dette i perioden, det danner et veldig bra grunnlag for videre samtaler med GET.  Styret kan informere om at det stort sett er positive tilbakemeldinger. Det er et par adresser som har logget en del problemer som kan se ut som at skyldes utstyr, her vil Styret be GET om å kontakte beboerne for å avdekke feilkilden, og løse den.

 

Husk gjerne. Har dere problemer, løser det seg ikke av seg selv.  Dere må  kontakte GET kundeservice på telefonnummer 21 54 54 54  dersom noe er uklart og dere ønsker forbedring.  Viser ellers til tidligere skriv der vi oppfordrer beboere til å oppsøke GET fysisk dersom dere er i byen og lurer på noe. Der vil dere møte hyggelige personer som skal kunne svare på det meste, et lite tips kan være  å fortelle dem med en gang at dere eier bolig i Jærnes terrasse borettslag, da avtalen vi har med GET avviker noe i forhold til standard avtaler de tegner.

 

Det er også å anbefale å registrere dere på «mine sider» på GET.NO, dersom dere ikke har gjort det allerede. Her vil dere få siste nytt fra GET, samt at dere enkelt kan bytte TV kanaler.  GET legger også ut driftsmeldinger meget kjapt, dersom noe har skjedd.  Mister dere signaler på TV eller Internett, er det å anbefale å sjekke get.no for driftsmeldinger før kundeservice kontaktes (forutsetter da via 4G,  siden internett ikke virker J )

 

Hilsen Styret

Informasjon om pågående arbeid i borettslaget.

 

Oppgradering av parkeringsplassene vist til ved forrige informasjon er nå utbedret for vinteren. Det planlegges ytterligere asfaltering når vinteren er over og temperaturen i bakken tillater det.

 

I skrivende stund holder entreprenør på med oppgradering av lekepark i grenden Jærnesheia 11,13,15,17 og 19. Det er også planlagt at lekeparken ved Jærnesheia 50,52 og 54 skal være godt i gang og forhåpentligvis ferdig før vinteren slår inn for fullt.  Det er noe avhengig av temperatur i bakken for å ferdigstille dem, så også her er det mulig at arbeidet først kan sluttføres til våren.  De resterende lekeparkene som ikke er oppgradert, er det planer om å gjøre noe med neste år.

 

Ta kontakt med miljøansvarlig dersom dere lurer på noe

 

Vennlig hilsen Styret

Viktig informasjon til beboere i Jærnes Terrasse Borettslag


Entreprenør er nå i gang med utbedring av parkeringsplasser i borettslaget.  I denne omgang vil det være de store plassene mot toppen av Jærnesheia ( mellom JH 11 og JH 33 ), innerst i grenden ved Jærnesheia 6-8, samt utvidelse av parkeringsplassen nederst på Buhusheia som utbedres.  Det vil i grove trekk være reparasjon av dårlig asfalt, løfting av et par kummer, utvidelse av parkeringsplasser + montering av lyktestolper som skal gjøres. Da arbeidet dessverre ble utsatt på grunn av sykdom, er det usikkert om forholdene tillater ny asfalt på hele den store plassen mellom JH 11 og 33 før vinteren, dersom det ikke lar seg gjøre blir det nød reparering av hullene som er der, og ny asfalt til våren.

Mens arbeidet pågår, vil det være vanskelig/umulig å parkere i enkelte garasjer, samt en del parkeringsplasser vil være sperret.  Det er ingen felles parkeringsplasser i borettslaget som er øremerket områder/adresser, så beboere kan sette bilen der det er ledig, men det oppfordres til dialog og samarbeid, slik at dette ikke skaper problemer. Det er normalt ledige parkeringsplasser både ved Grendehuset og styrerommet så det oppfordres til bruk av disse. Det må under INGEN omstendigheter parkeres biler slik at det hindrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ol.

 

Arbeidet er planlagt ferdig innen 05.11.2019. Dersom noe er uklart, ta kontakt med miljøansvarlig eller styreleder

Til alle beboere

Herved følger en oppdatering i forbindelse med overgangen til Tv og bredbåndsløsning fra GET.

Utskiftning av kabler og utstyr skal nå være utført, og borettslaget har da et oppgradert og tidsriktig nett mellom Grendehuset og alle beboere. (Det ligger fiberkabel inn til grendehuset, så spres signalene videre derfra i coaxialkabler til hver enkelt beboer via et systematisk «spredernett»)

Styret har vært rundt i borettslaget og blitt enige med 25 beboere om å føre «logg» på hvordan disse opplever både TV og internettforbindelse, og logge hva som er gjort fra beboers side, dersom det oppleves problemer. (Kontaktet kundeservice, når, hva og ble problemet løst, ol.) Styret vil da mot slutten av måneden (oktober) samle inn «loggene» og lage en samlerapport til GET for å ha dokumentert grunnlag for et saklig driftsmøte.

Det har vist seg at enkelte beboere har opplevd å bli fakturert for tjenester/produkter som allerede er inkludert i «husleien». Dette er en feil som styret og GET har avklart, og GET driver i skrivende stund med korrigering.  Feilen er oppstått som en konsekvens av at avtalen styret har fremforhandlet, er unik og det er en del tilleggstjenester som ikke alle ansatte i GET har oppfattet når beboere har bestilt tjenester, noe som da igjen har resultert i at beboere er fakturert direkte.

For ordens skyld er det det under her som gjelder, stemmer ikke dette med hva dere blir fakturert for neste gang (november), ta kontakt med GET kundeservice på tlf. 21 54 54 54, eller oppsøk dem i sentrum, Østre Strandgate 80 (åpent fra 10:00 til 17:00, ukedager)

Avtalen enkelt forklart.

Dersom du ikke har bestilt noe ekstra, skal du ikke motta faktura i det hele tatt fra GET.

 

De som bestilte ekstra Get-Micro eller TV Premium fotballkanal innen fristen 01.10.2019, skal ikke betale noe ekstra (er det bestilt etter 01.10.2019, blir dere fakturert iht prisene tilgjengelig på get.no )

Dersom dere har bestilt den nyeste TV boksen til GET, «GETboX», skal det betales 49 NOK pr måned, pr box (Det skal ikke betales 499,- i etableringskostnad for denne boksen, da det er inkludert i vår avtale.)

Dersom dere har bestilt utvidet bredbåndslinje, skal prisen dere blir belastet være følgende:

Dersom dere mener dere er fakturert feil, eller at noe ikke stemmer, kontakt GET pr.

tlf. 21 54 54 54, eller oppsøk dem i byen. Skulle dere finne at det fremdeles ikke stemmer, ta kontakt med styreleder etter 16:00 på hverdager.

Styret gjør også oppmerksom på at det er 204 modemer som er delt ut, samt 250 tunere. Det er dessverre naturlig at det kan være feil på noe av utstyret, men det vil bli rettet opp i. Igjen, kontakt GET før dere kontakter styret. Styret har lite teknisk kompetanse, og vil uansett måtte henvise dere til GET.  Styret involveres kun dersom det skulle være urimelig eller noe direkte feil som ikke blir løst.

FJERNKONTROLL TIL GET MICRO (gjelder kun GET Micro)

Enkelte beboere synes det var litt vel mange knapper på fjernkontrollen som fulgte GET Micro boksen. Dersom du er en av dem, kan vi informere om at GET tilbyr de som ønsker det å bytte ut fjernkontrollen med en «forenklet» versjon, helt gratis. Da med den/de gamle dere har til GET, Østre Strandgate 80 (rett ved snadderkiosken), så får dere ny i retur.

Last ned ved å åpne lenken under.
Get-info Oktober

Publisert 16.10.2019 av Thomas Haarr

Tips for å unngå muggsopp:

Sjekk regelmessig bak senger og andre store møbler som står inntil yttervegger.

Sørg for god ventilasjon.

Sjekk vinduene på soverommet om morgenen. Hvis det er kondens på ruta er det for høy
luftfuktighet.

Sett vinduene på vidt gap i et par minutter om morgenen. Da får du ut all fukt som du har
pustet ut i løpet av natta, uten å kjøle ned veggene.

Sørg for at lufteventiler alltid er åpne.

Bruk tørketrommel hvis du må tørke tøy inne. Luft eventuelt godt mens du tørker tøy.

Kilde: Mycoteam
02.11.2018