Til alle beboere

Framdrift vedr. ny tv- og bredbåndsleverandør GET

GET er nå klar for å sette i gang implementeringen av den nye avtalen. Vedlagt dette skrivet finner dere informasjon utarbeidet av GET i samarbeid med styret, som vi ber dere lese godt gjennom. Brosjyren det henvises til vedr. tv-pakken «GET Start» er den som alle fikk i postkassene i mai. Denne finnes forøvrig også tilgjengelig på jtb.no.

Styret ber alle som har eksisterende individuelle avtaler med Telenor vedr. ekstra tv-kanaler eller økt båndbredde, selv påse at disse avtalene blir avsluttet.

Dere som ikke allerede har gjort det, må gi beskjed til styret dersom dere ønsker 1 års gratis abonnement på TV2 Premium sportskanal, innen 18.08.2019. Dersom det ikke gis beskjed innen denne dato, vil det måtte betales for kanalen dersom den senere ønskes inkludert i kanalpakken. Styret gjør også oppmerksom på at de som får dette gratis årsabonnementet selv må kontakte GET og si det opp innen oppsigelsestiden på én måned dersom dere ikke ønsker å fortsette med det etter gratisperioden. Fyll ut, klipp av og lever inn svarslippen på slutten av dette infoskrivet i brevsprekken på styrerommet i Jærnesheia 5 dersom du ønsker kanalen inkludert. (last ned utsendt skriv her)

De dagene installasjon pågår vil Get Crew være tilgjengelig mellom 09:00 og 16:00. Kontaktinfo finner du lenger ned på siden.

Viktig Informasjon fra Get

Jærnes Terrasse borettslag har valgt Get som leverandør av kollektiv Digital-TV og internett.
GET vil ferdigstille installasjoner iløpet av august.

INFORMASJONS MØTE PÅ GRENDEHUSET MANDAG 26.08.2019 kl. 17:00

AVTALEN INNEHOLDER

– TV-pakken Get Start (klikk for å se utvalget i pakken)
– Get bredbånd til alle husstander. (50 Mbps)
– I tillegg vil følgende være inkludert i avtalen: TV på PC, nettbrett, Apple TV og mobil inkludert.
– TV-dekoder (Get box Mikro) inkludert.
– Opptak, Norges største reprisearkiv og start forfra inkludert Trygg på nett – skylagring med ubegrenset mengde data, antivirus og foreldrekontroll inkludert.
– 1 år gratis abonnement på TV2 sport Premium, for de som melder fra at de ønsker dette. Meldes til styret innen 18.08.2019.

Alle som i dag har ekstra TV dekoder som er aktiv får disse erstattet med nye fra GET, vederlagsfritt. Dersom man ønsker ekstra dekodere utover dette betaler man 49,- pr stk. pr. mnd
Beboere som ønsker oppgradert hastighet på bredbånd kan oppgradere individuelt til følgende priser.

Se www.get.no for mer informasjon om produktene våre

,Installasjon og utlevering

Vi setter opp TV dekoder og bredbånd, og gir dere en kort innføring i våre produkter.
Det er viktig at vi får tilgang til din bolig den dagen dere er satt opp.
Utstyr fra eksiterende leverandør leverer hver beboer selv tilbake. De vil motta en returlapp på dette utstyret.

Plan for installasjon:

21.august:
Jærnesheia 1-5 & 65-73.
Styrerom Jærnesheia 5 & Grendehus Jærnesheia 75

22.august
Buhusheia 4-6
Jærnesheia. 11-13 15 17-19-23-25

23.august
Get Crew vil være tilgjengelig på Grendehuset mellom 15:00 – 18:00 for spørsmål og hjelp vedrørende utført eller
kommende installasjon.

26.august
Get Crew vil være tilgjengelig på Grendehuset mellom 15:00 – 18:00, for spørsmål og hjelp vedrørende utført eller
kommende installasjon.
Klokken 17:00 vil det holdes et felles informasjonsmøte rundt avtalen.

27.august
Buhusheia 10-34
Jærnesheia 6-8

28.august
Jærnesheia. 10-16 & 20-24

29.august
Jærnesheia. 27-29, 33-61, 28-36 & 40-42, 46 & 50-54

Presiserer igjen at det er viktig at vi får tilgang til bolig den dagen dere er satt opp.
Har du problemer eller spørsmål kan du ringe tlf 21906050 under leveransen. Dette er en
egen leveransesupport som er åpen for beboerne i perioden 1 uke før til 2 uker etter
installasjon.
Har dere spørsmål eller ønsker tilleggsprodukter er dere hjertelig velkommen til Get sitt
kontor i Østre Strandgate 80, mandag-fredag 10:00-17:00 eller kontakte GET på tlf
21545454.
Gå inn på https://www.get.no/v3/tv/tv-fra-get for å se hvilket innhold som kan velges inn på
TV. Dette kan man også få hjelp til ved å besøke Get sitt servicesenter eller ringe 21545454.
Vi ser frem til leveranse av TV/bredbånd fra Get

Kjære naboer!

Først og fremst vil styret takke for tilliten ved å bli valgt til å styre borettslaget på vegne av
andelseierne.
Styret ønsker også å takke avtroppende styremedlem Are Garshol for hans bidrag i flere
styreperioder, samtidig som vi ønsker beboer Wenche Monge velkommen i styret!

Nye søppeldunker

Nye søppeldunker for metall og glass er nå plassert ut på samme sted som matavfallsdunkene er plassert. Vis hensyn til miljøet, og sorter så godt som mulig

 Styret ønsker alle beboere en bra sommer videre!

Siste angående lekeplassen ved grendehuset

Det er gledelig å kunne informere om at arbeidet med oppgraderingen av uteområdet ved grendehuset nå er mer eller mindre ferdig. Vi ønsker alle i borettslaget velkommen til å bruke den. 

Vi vil også informere om at flere andre lekeplasser i borettslaget er blitt oppgradert.

Informasjon om husleien for 2019.

 

Som enkelte av dere alt har lagt merke til,  er husleien og garasjeleien redusert fra og med 01.01.2019 

Den delen av husleien som står anført som «vedlikehold» på fakturaen er for alle beboere redusert med 30 %. Dette utgjør i kroner en reduksjon på mellom  220,-  til 385,-  pr. måned avhengig av hvilken type bolig man disponerer.

Garasjeleien er redusert med NOK 50,- pr. enhet

Styret har sammen med regnskapsfører kommet til at borettslagets økonomi er såpass bra at det er både forsvarlig og fornuftig å redusere husleien på nåværende tidspunkt. De uforutsigbare kostnadene i borettslaget ( vedlikehold av boliger og garasjer) er det eneste styret ikke har eller kan ha full kontroll på. Styret mener, basert på siste års rehabilitering og tilbakemelding fra fagfolk, at boligmassen er relativt bra. Det er og vil alltid være noen boliger som trenger vedlikehold eller utskifting av vindu/dør/kledning etc. men det har styret tatt høyde for når vedtaket om reduksjon ble tatt. Styret finner ingen indikasjoner på at husleien trenger å økes de nærmeste årene.

Om noe er uklart, eller det ønskes utfyllende informasjon, ta kontakt med styreleder. 

Tips for å unngå muggsopp:

Sjekk regelmessig bak senger og andre store møbler som står inntil yttervegger.

Sørg for god ventilasjon.

Sjekk vinduene på soverommet om morgenen. Hvis det er kondens på ruta er det for høy
luftfuktighet.

Sett vinduene på vidt gap i et par minutter om morgenen. Da får du ut all fukt som du har
pustet ut i løpet av natta, uten å kjøle ned veggene.

Sørg for at lufteventiler alltid er åpne.

Bruk tørketrommel hvis du må tørke tøy inne. Luft eventuelt godt mens du tørker tøy.

Kilde: Mycoteam
02.11.2018